Цикл дисциплін загальної підготовки для спеціальностей факультету

2023 рік набору

Шифр

Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма підсумкового контролю

ВК 5

Економетрика

3

5 /150

Іспит

Загальні основи організації господарського обліку
Ораторське мистецтво
Політекономія
Регіональна економіка
Теорія організаціій
Фінанси природокористування

ВК 6

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4

5 /150

Іспит

Основи бізнес-аналітики
Платіжні системи і криптовалюти
Податкова політика
Соціальна політика
Ціни та ціноутворення

ВК 7

Брендинг

5

5 /150

Залік

Міжнародна торгівля
Міжнародні фінанси
Оподаткування підприємств АПК
Організація роботи публічної служби
Планування і контроль на підприємстві
Фінансовий аналіз

ВК 8

Біоекономіка та сталий розвиток

6

5 /150

Залік

Електронна комерція
Маркетинг територій
Інформаційні технології в формуванні управлінської звітності
Управління якістю
Організація публічних закупівель

 

Цикл дисциплін загальної підготовки для спеціальностей факультету

2022 рік набору

Шифр

Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма підсумкового контролю

ВК 5

Політекономія

3

5 /150

Іспит

Теорія організацій
Регіональна економіка
Економетрика
Загальні основи організації господарського обліку
Фінанси природокористування
Ораторське мистецтво та комунікації

ВК 6

Управління витратами

4

5 /150

Іспит

Економіка праці та соціально-трудові відносини
Зовнішньоекономічна діяльність
Податкова система
Основи бізнес-аналітики
Ціни та ціноутворення
Соціальна політика

ВК 7

Організація роботи публічної служби

5

5 /150

Залік

Нормування і оплата праці
Оподаткування підприємств АПК
Планування і контроль на підприємстві
Фінансовий аналіз
Міжнародна торгівля
Брендинг

ВК 8

Елекронна комерція

6

5 /150

Залік

Соціальна відповідальність бізнесу
Маркетинг територій
Інформаційні технології в формуванні управлінської звітності
Управління якістю
Організація публічних закупівель
Біоекономіка та сталий розвиток

 

Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки бакалаврів 2021 року набору на спеціальності факультету

3-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-1 Політекономія економіки та підприємництва
Теорія організацій менеджменту
Регіональна економіка публічного управління та адміністрування
Економетрика кібернетики та інформатики
Загальні основи організації господарського обліку обліку і оподаткування
Фінанси природокористування фінансів, банківської справи та страхування
Ораторське мистецтво та комунікації маркетингу та логістики

4-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-2 Гроші і кредит фінансів, банківської справи та страхування
Міжнародна економіка економіки та підприємництва
Зовнішньоекономічна діяльність менеджменту
Податкова система обліку і оподаткування
Основи бізнес-аналітики кібернетики та інформатики
Міжнародна торгівля менеджменту

5-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-3 Економіка праці і соціально-трудові відносини економіки та підприємництва
Нормування праці економіки та підприємництва
Оподаткування підприємств обліку і оподаткування
Планування і контроль на підприємстві економіки та підприємництва
Організація і кооперація підприємницької діяльності економіки та підприємництва
Тайм-менеджмент менеджменту
Брендинг маркетингу та логістики

6-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-4 Електронна комерція кібернетики та інформатики
Управлінська і фінансова звітність підприємства обліку і оподаткування
Маркетинг територій маркетингу та логістики
Інформаційні технології в формуванні управлінської звітності (1-С Бухгалтерія) обліку і оподаткування
Управління якістю менеджменту
Організація публічних закупівель фінансів, банківської справи та страхування
Біоекономіка і сталий розвиток публічного управління та адміністрування