Тематичний план наукових досліджень факультету економіки і менеджменту

Факультет_проекти

Назва НДР – Організаційно-економічне забезпечення розвитку ринків агропродовольчої продукції
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U002755
Термін виконання: Березень 2016 – Березень 2020
Науковий керівник – Жмайлов В.М.

Назва НДР – Розвиток систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах глобалізації
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U002754
Термін виконання: Січень 2016 – Березень 2020
Науковий керівник – Данько Ю.І.

Назва НДР – Формування ефективного антикризового менеджменту в сферы АПК України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U003340
Термін виконання: Січень 2016 – Грудень 2020
Науковий керівник – Дубовик С.Г.

Назва НДР – Створення дистанційної системи Інтернет-моніторингу АПК регіону
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U007232
Термін виконання: Січень 2016 – Грудень 2020
Науковий керівник – Агаджанова С.В.

Назва НДР – Інстуційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0117U004257
Термін виконання: Січень 2017 – Грудень 2019
Науковий керівник – Михайлова Л.І.

Назва НДР – Теоретико-методичні та практичні аспекти діагностики функціонування регіональної економічної системи
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0117U000911
Термін виконання: Квітень 2017 – Квітень 2019
Науковий керівник – Медвідь В.Ю.

Назва НДР – Напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації світових ринків
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0117U000912
Термін виконання: Квітень 2017 – Квітень 2020
Науковий керівник – Строченко Н.І.

Назва НДР – Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0117U006535
Термін виконання: Жовтень 2017 – Вересень 2020
Науковий керівник – Медвідь В.Ю.

Назва НДР – Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку суб’єктів аграрного сектора економіки
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0118U100231
Термін виконання: Листопад 2018 – Червень 2021
Науковий керівник – Ковбаса О.М.

Назва НДР – Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0119U100250
Термін виконання: Січень 2019 – Грудень 2021
Науковий керівник – Данько Ю.І.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Аспіранти КНР:

– Чжан Лей (Науковий керівник – Маслак Н.Г.)
– Юй Цзіцзянь (Науковий керівник – Медвідь  В.Ю.)
– Чжан Фєньхє (Науковий керівник – Медвідь  В.Ю.)
– Чжан Веньсі  (Науковий керівник – Лозинська  І.В.)
– Ван Хунює (Науковий керівник – Коблянська І.І)
– Цюй Дунсюй (Науковий керівник – Шевченко Т.І.)
– Ся Юаньюань (Науковий керівник – Стоянець Н.В.)
– Хе Цзетао (Науковий керівник – Стоянець Н.В.)
– Інь Хайянь (Науковий керівник – Михайлов А.М.)
– Хуо Чжіпінь (Науковий керівник – Михайлов А.М.)
– Фу Яньцзюнь (Науковий керівник – Геєнко М.М.)
– Чжан Лянфєнь (Науковий керівник – Данько Ю.І.)
– У Ліньлін (Науковий керівник – Данько Ю.І.)
– Цю Хунчжоу (Науковий керівник – Славкова О.П.)
– Лі Цзунсі (Науковий керівник – Славкова О.П.)
– Чжан Жуй (Науковий керівник – Славкова О.П.)
– Лі Вей (Науковий керівник – Назаренко І.М.)
– Ню Лічен (Науковий керівник – Назаренко О.В.)
– Чень Фулі (Науковий керівник – Пасько О.В.)
– Цзуй Лічуань (Науковий керівник – Медвідь  В.Ю.)
– Чжао Хецзюнь (Науковий керівник – Стоянець Н.В.)
– Лі Цзункень (Науковий керівник – Михайлов А.М.)
– Лі Чжуожань (Науковий керівник – Михайлов А.М.)
– Сюй Тянь (Науковий керівник – Дашутіна Л.О.)
– Лян Жуй (Науковий керівник – Блюмська-Данько К.В.)
– Люй Цзімінь (Науковий керівник – Харченко Т.О.)
– Мао Жун (Науковий керівник – Харченко Т.М.)
– Чжан Лі (Науковий керівник – Пасько О.В.)

Аспірант з Афганістану:
 Чераг Ахмад Шоайб (Науковий керівник – Геєнко М.М.)