Опитування здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” щодо вільного вибору дисциплін (набір 2023 року)

ОПП 051 Економіка

https://docs.google.com/forms/d/10PLc-a0MjIY8VVvW41kCjKlWnHbR84Nimu371fcesvM/edit

ОПП 071 Облік і оподаткування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNQ9RGpEch6v2qEa7naF77RsFdunaDWpgo_stNid9FEBPXA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ОПП 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

https://docs.google.com/forms/d/1gpN7H0_bDcCaRLSVlxrtCEDbjWBjHu38Avsbwt3og1s/edit

ОПП 073 Менеджмент ОП Менеджмент організацій і адміністрування

https://docs.google.com/forms/d/1kG3SV6cIVjpFlwGZmkJghgdHhvBONKnQMunKpOLA3SM/edit

ОПП 073 Менеджмент ОП Адміністративний менеджмент

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyiKkstfCsvPbc6DVsc3ADXpYN8SHE0gtqx9b48bhqdxVp1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ОПП 075 Маркетинг

https://docs.google.com/forms/d/1qkvJ83002Xje7F3IrCNptCrYXzoq-NKtlOvMzUH7pjA/edit

ОПП 076 Підприємництво та торгівля

https://docs.google.com/forms/d/1jeW9c0gubFDZtXK5zXhttps://docs.google.com/forms/d/10PLc-

ОПП 281 Публічне управління та адміністрування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Zz23HWO1Ve0iT2Rf-MCkKWWpHIqMvZMYT4dladAQXY0iew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Цикл загальнофакультетських вибіркових дисциплін гуманітарного змісту

2023 рік набору

Шифр Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма підсумкового контролю

ВК 1 Методи емпіричного соціального дослідження 3 5 /150 Залік
Сучасні інформаційні технології візуалізації даних
Глобальна та національна безпека
Соціально-етичний маркетинг
Мотиваційний механізм та лідерство в команді
Поведінкові фінанси
Інформаційна безпека та захист даних

Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки ОП факультету

2023 рік набору

Шифр

Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма

підсумкового контролю

ВК 2

Аграрна політика

2

5 /150

Залік

Аудит адміністративної діяльності
Ділова іноземна мова
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи та технології прикладного наукового дослідження
Цифрові фінанси

ВК 3

Бюджетні процеси і закупівлі

2

5 /150

Залік

Глобальна економіка
Комунікативний менеджмент
Маркетинг відносин
Місцевий бізнес та підприємництво
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
Управління проєктами

 

Опитування здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” щодо вільного вибору дисциплін (2022 рік набору)

ОПП 051 Економіка

https://docs.google.com/forms/d/10PLc-a0MjIY8VVvW41kCjKlWnHbR84Nimu371fcesvM/edit

ОПП 071 Облік і оподаткування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNQ9RGpEch6v2qEa7naF77RsFdunaDWpgo_stNid9FEBPXA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ОПП 072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBDfb7IdQ-hO6g5q-tOKqAtKt5pFwNOgVpwWVlIpk4c5R2XA/viewform

ОПП 073 Менеджмент ОП Менеджмент організацій і адміністрування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGniW2qpHrwsR6R7v26YfdfmCBNK-_n7PvAXnKyXEQQQdu4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ОПП 073 Менеджмент ОП Адміністративний менеджмент

https://docs.google.com/forms/d/1xFgMNdoCdYuXyVqf4OmlEsrf2tYWN90yGYLJxX4KiMs/edit

ОПП 075 Маркетинг

https://docs.google.com/forms/d/1qkvJ83002Xje7F3IrCNptCrYXzoq-NKtlOvMzUH7pjA/edit

ОПП 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://docs.google.com/forms/d/1jeW9c0gubFDZtXK5zXhttps://docs.google.com/forms/d/10PLc-

ОПП 281 Публічне управління та адміністрування

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmZg3yhFM8NJA8V2iyo7wUb_wl-62tpJ48jYYOqmwxI0Mdcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Цикл загальнофакультетських вибіркових дисциплін гуманітарного змісту

2022 рік набору

Шифр Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма підсумкового контролю

ВК 1 Соціально-гуманітарна політика в економіці 3 5 /150 Залік
Методи емпіричних і соціальних досліджень
Сучасні інформаційні технології візуалізації даних
Глобальна та національна безпека
Соціально-етичний маркетинг
Лідерство та управління командною взаємодією
Гуманітарний профіль навчання у вищій школі
Поведінкові фінанси
Інформаційна безпека та захист даних

Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки ОП факультету

2022 рік набору

Шифр

Назва дисципліни Семестр Мінімальна кількість кредитів / годин

Форма

підсумкового контролю

ВК 2

Інтернет -технології в управлінні підприємством (українська)

Інтернет -технології в управлінні підприємством (англійська)

2

5 /150

Залік

Інформаційні системи та технології прикладного і наукового дослідження
Фінансово-економічна діагностика підприємства
Аграрна політика (українська)

Аграрна політика (англійська)

Інтелектуальна власність
Аудит адміністративної діяльності (українська)

Аудит адміністративної діяльності (англійська)

ВК 3

Маркетинг відносин

2

5 /150

Залік

Управління проектами (українська)

Управління проектами (англійська)

Глобальна економіка
Комунікативний менеджмент (українська)

Комунікативний менеджмент (англійська)

Бюджетні процеси та закупівлі
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
Місцевий бізнес і підприємництво

 

Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки магістрів 2021 року набору на спеціальності факультету

2-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-1 Інтернет-технології в управлінні підприємством (українська)
Інтернет-технології в управлінні підприємством (англійська)
кібернетики та інформатики
Інформаційні системи та технології прикладного і наукового дослідження кафедра за спеціальністю (крім спеціальності “Облік і оподаткування”)
Фінансово-економічна діагностика підприємства фінансів, банківської справи та страхування
Аграрна політика (українська)
Аграрна політика (англійська)
публічного управління та адміністрування
Інтелектуальна власність менеджменту
Аудит адміністративної діяльності (українська)
Аудит адміністративної діяльності (англійська)
обліку і оподаткування
Організаційно-правове забезпечення земельних відносин приватного та соціального права

2-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-2 Контролінг фінансів, банківської справи та страхування
Управління проектами (українська)
Управління проектами (англійська)
публічного управління та адміністрування
Глобальна економіка менеджменту
Комунікативний менеджмент (українська)
Комунікативний менеджмент (англійська)
менеджменту
Бюджетні процеси та закупівлі фінансів, банківської справи та страхування
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів обліку і оподаткування
Місцевий бізнес і підприємництво економіки та підприємництва
Управління якістю менеджменту
Маркетинг відносин маркетингу та логістики

 

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (https://snau.edu.ua/zabezpechennya-yakosti-osviti/politika-i-proceduri) на факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25 % загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної заяви, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті факультету економіки і менеджменту у розділі “Вибіркові дисципліни загальної підготовки магістрів”.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни  – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату (кабінет 207 e).