З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (https://snau.edu.ua/zabezpechennya-yakosti-osviti/politika-i-proceduri) на факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25 % загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної заяви, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті факультету економіки і менеджменту у розділі “Вибіркові навчальні дисципліни”.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни  – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату (кабінет 207 e).