Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки магістрів 2021 року набору на спеціальності факультету

 

2-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-1 Інтернет-технології в управлінні підприємством (українська)
Інтернет-технології в управлінні підприємством (англійська)
кібернетики та інформатики
Інформаційні системи та технології прикладного і наукового дослідження кафедра за спеціальністю (крім спеціальності “Облік і оподаткування”)
Фінансово-економічна діагностика підприємства фінансів, банківської справи та страхування
Аграрна політика (українська)
Аграрна політика (англійська)
публічного управління та адміністрування
Інтелектуальна власність менеджменту
Аудит адміністративної діяльності (українська)
Аудит адміністративної діяльності (англійська)
обліку і оподаткування
Організаційно-правове забезпечення земельних відносин приватного та соціального права

 

2-й семестр

Шифр Навчальна дисципліна Кафедра
ВЗПС-2 Контролінг фінансів, банківської справи та страхування
Управління проектами (українська)
Управління проектами (англійська)
публічного управління та адміністрування
Глобальна економіка менеджменту
Комунікативний менеджмент (українська)
Комунікативний менеджмент (англійська)
менеджменту
Бюджетні процеси та закупівлі фінансів, банківської справи та страхування
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів обліку і оподаткування
Місцевий бізнес і підприємництво економіки та підприємництва
Управління якістю менеджменту
Маркетинг відносин маркетингу та логістики

 

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (https://snau.edu.ua/zabezpechennya-yakosti-osviti/politika-i-proceduri) на факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25 % загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної заяви, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті факультету економіки і менеджменту у розділі “Вибіркові дисципліни загальної підготовки магістрів”.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни  – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату (кабінет 207 e).

 

Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки магістрів 2020 року набору на спеціальності факультету