Кафедра економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького

Кафедра маркетингу та логістики

Кафедра менеджменту імені професора Л.І. Михайлової

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра кібернетики та інформатики

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування