Факультет економіки і менеджменту веде підготовку здобувачів вищої освіти заочно-дистанційної форми навчання за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» із таких спеціальностей:
051 «Економіка»
Навчання магістерського курсу 051 «Економіка» проводиться за наступними освітніми програмами:
– ОП «Економіка підприємства»
– ОП «Економіка місцевого розвитку»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
073 «Менеджмент»
Навчання магістерського курсу 073 «Менеджмент» проводиться за наступними освітніми програмами:
– ОП «Адіміністративний менеджмент»
– ОП «Логістика»
– ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво та торгівля»
281 «Публічне управління та адміністрування»
Навчання магістерського курсу 281 «Публічне управління та адміністрування»
– ОП «Публічне управління та адміністрування»
– ОП «Регіональне управління»

Факультет готовий до співпраці з навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації через мережу профорієнтаційно-інформаційних відділень шляхом ведення дистанційної форми навчання.

Структура заочного відділення факультету економіки і менеджменту

Заступник декана факультету з питань заочної освіти: к.е.н., доцент Полятикіна Лариса Іванівна
Кабінет 206 е
Номер телефону: (0542) 77-11-70
Внутрішній телефон: 2-60

Фiнансування пiдготовки фахiвцiв у Сумському НАУ проводиться за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб.

Вступники подають до приймальної комісії Сумського НАУ:
– документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітній ступінь), оригінал або його копію, завірену в установленому порядку;
– шість кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
– оригінал трудової книжки (для абітурієнтів, які вступають на місця бюджетного фінансування);
– копію трудової книжки;
– копію паспорта;
– копію ідентифікаційного коду;
– копію свідоцтва про одруження (при необхідності);
– сертифікат Українського центру оцінювання якості.
*Паспорт (свiдоцтво про народження), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призивної дiльницi), документи, що дають право на пiльги, вступник подає особисто в строки, визначенi для подання документiв.

Адреса приймальної комісії СНАУ: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.

Графік навчального процесу студентів факультету економіки і менеджменту (заочної форми навчання) на 2020-2021 навчальний рік

Графік навчального процесу студентів факультету економіки і менеджменту (заочної форми навчання) на 2021-2022 навчальний рік

Графік навчального процесу здобувачів освіти факультету економіки і менеджменту (заочної форми навчання) на 2022-2023 навчальний рік

Графік навчального процесу здобувачів освіти факультету економіки і менеджменту (заочної форми навчання) на 2023-2024 навчальний рік