073. МЕНЕДЖМЕНТ

Що таке менеджмент?

Одна із найпопулярніших спеціальностей, яку обирає молодь, – менеджмент. Що це за професія? Ким може працювати менеджер? Менеджмент це дуже актуальна професія, хоча і з’явилася багато століть тому. Якщо коротко, то менеджмент – це управління, а менеджер – той, хто керує процесом.
Суть спеціальності менеджера проста: він керує. Або, якщо точніше, розробляє плани, організовує процеси, мотивує персонал, контролює виконання та координує все це на кожному етапі. Особливістю професії є те, що вона охоплює всі галузі — від IT до ресурсовидобувних галузей. Тобто менеджер – це універсальний керівник, який може налагоджувати процеси на будь-якому рівні з будь-якими ресурсами.
Менеджери однаково добре знаються на економічній та практичній діяльності компанії, фінансовій політиці, корпоративній структурі, внутрішніх та зовнішніх процесах життєдіяльності підприємства.

Чим займаються менеджери?

Спеціальність «Менеджмент»  полягає у забезпеченні максимально ефективного управління компанією. Об’єктами діяльності цієї професії є економічні, виробничі та соціальні сфери. Професія менеджер – це креативність, безперервність та різноманітність управлінської праці.

До сфери діяльності менеджерів належить:

На яких посадах можуть працювати випускники спеціальності «Менеджмент»?

Джерело: https://www.work.ua/salary-management-executive/?count=by-resumes&sort=salary

Під час навчання студенти будуть обізнані з таких дисциплін як:

ОС «Бакалавр»
·        Менеджмент
·        Управління сталим розвитком
·        Стратегічне управління
·        Операційний менеджмент
·        Адміністративний менеджмент
·        Управління інвестиційною діяльністю
·        Управління інноваціями
·        Управління персоналом
·        Самоменеджмент
·        Менеджмент-консалтинг та комунікації
ОС «Магістр»
·        Менеджмент організацій і адміністрування
·        Управління в міжнародному бізнесі
·        Управління змінами та управління проектами
·        Інвестиційний менеджмент
·        Стратегічне управління аграрним бізнесом
·        Інтелектуальна власність
·        Корпоративне управління
·        Соціальна відповідальність
·        Мотиваційний механізм та лідерство в команді
·        Конфліктологія та психологія управління

УМОВИ ВСТУПУ 2023

Бакалавр на основі ПЗСО
Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра
Магістр на основі бакалавра
Магістр (як друга вища)
Більше про нас тут: https://www.facebook.com/managementSNAU
Актуальна інформація щодо вступу тут: https://snau.edu.ua/vstup-2022/?cols=4