071. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець з обліку і оподаткування здатний до дослідження, впровадження та використання знань і вмінь у галузі економіки та управління. Це експерт, який здатний виконувати всі види економічних робіт щодо:

Якщо Ваша мета – стати конкурентоспроможним фахівцем зі спеціальності «Облік і оподаткування», Ви талановита, творча, неординарна, націлена на майбутнє особистфсть, чекаємо саме на ВАС!!!

KOHKУPEHTHI ПЕРЕВАГИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» працюють на керівних посадах у підприємствах агропромислового виробництва, державних і недержавних фінансових установах, у системі органів Державної податкової служби, Державного казначейства України, Державної аудиторської служби України, Національного банку України, Пенсійного фонду України, банках, страхових та аудиторських компаніях, викладачами у середніх і вищих навчальних закладах освіти.

Існує потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно, спроможні на це.

Під час навчання здобувачі вищої освіти будуть обізнані з таких дисциплін як:

ОС «Бакалавр»

   • Бухгалтерський облік (теорія)
   • Аналіз господарської діяльності
   • Фінансовий    облік
   • Управлінський           облік
   • Звітність підприємств
   • Облік у банках
   • Облік у бюджетних установах
   • Аудит
   • Оподаткування підприємств
   • Облік на підприємствах малого бізнесу та ін.

ОС «Магістр»

   • Інформаційні системи та технології прикладного наукового дослідження
   • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
   • Організація бухгалтерського обліку
   • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
   • Організація і методика аудиту
   • Стратегія оподаткування підприємства
   • Аудит фінансової звітності
   • Методологія наукових досліджень та підтримання принципів академічної доброчесності
   • Соціальна відповідальність
   • Ділова іноземна мова та ін.

УМОВИ ВСТУПУ 2023

 Бакалавр на основі ПЗСО

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра

Магістр на основі бакалавра

Магістр (як друга вища)

Актуальна інформація щодо вступу тут: https://snau.edu.ua/vstupna-kampaniya-2022/?cols=4