Історія факультету

Економічний факультет було засновано у 1977 р. у складі 2 факультетів Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.
Перший набір студентів на економічний факультет Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва було здійснено в 1977 р. в обсязі 50 осіб, у тому числі за спеціальностями: Економіка і організація сільськогосподарського виробництва – 25 осіб; Бухгалтерський облік в сільському господарстві – 25 осіб.
Контингент студентів економічного факультету в перші три роки після заснування СФ ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за двома спеціальностями складав 150 осіб.
Першим деканом економічного факультету було призначено Кургана Віктора Панасовича (1977-1978 рр.).
У 1977 р. на економічному факультеті було утворено три кафедри:
– організації і управління сільськогосподарським виробництвом – завідувач кафедри Брюховецький Іван Миколайович;
– економіки сільського господарства – завідувач кафедри Курган Віктор Опанасович;
– бухгалтерського обліку та машинної обробки інформації – завідувач кафедри Барановський Микола Тимофійович.
У різні часи факультет змінював назву на факультет обліку та фінансів, Інститут економіки та менеджменту, що включав у себе факультет економіки і підприємництва, факультет менеджменту і права. У 2012 р. шляхом об’єднання факультету економіки та підприємництва і факультету менеджменту було утворено факультет економіки і менеджменту.
Обов’язки декана факультету виконували Головко Г.М. (1979-2000 рр.), Жмайлов В.М. (1999–2003 рр.), Строченко Н.І. (2000-2005 рр.), Жмайлова О.Г. (2003-2012 рр.), Дубовик С.Г. (2006-2008 рр.), Славкова О.П. (2008-2010 рр.), Строченко Н.І. (2010-2022 рр.), Лишенко М.О. (2022 р. по теперішній час).
На сьогодні у складі факультету економіки і менеджменту функціонує 7 кафедр:
– економіки та підприємництва ім. професора І.М. Брюховецького  – завідувач кафедри д.е.н., професор Терещенко Світлана Іванівна;
– кібернетики та інформатики – завідувач кафедри к.т.н., доцент Агаджанова Світлана Володимирівна;
– маркетингу та логістики – в.п. завідувача кафедри д.е.н., професор Макаренко Наталія Олексіївна;
– менеджменту ім. професора Л.І. Михайлової – в.п. завідувача кафедри д.е.н., професор Орєхова Альвіна Іванівна;
– обліку і оподаткування – завідувач кафедри к.е.н., професор Гордієнко Микола Іванович;
– публічного управління та адміністрування – завідувач кафедри д.е.н., професор Славкова Олена Павлівна;
– фінансів, банківської справи та страхування – завідувач кафедри к.е.н., професор Геєнко Михайло Миколайович.
Підготовку фахівців всіх рівнів на факультеті забезпечує науково-педагогічний склад кафедр факультету, що складає 87 осіб, з яких 15 докторів наук, 62 кандидати наук.
На факультеті економіки і менеджменту станом на 01.11.2022 р. навчається на денній формі 721 здобувач вищої освіти, на заочній – 531 здобувач вищої освіти. На факультеті навчається 106 іноземних здобувачів вищої освіти з Азербайджану, Гани, Замбії, Зімбабве, Індії, Китаю, Нігерії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану.
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» має:
Соколов Микола Олександрович – д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.
Лауреатами державних, наукових вітчизняних та зарубіжних премій на факультеті економіки і менеджменту є:
Стоянець Н.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ім. професора Л.І. Михайлової, 2012 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України;
Данько Ю.І., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики, 2013 р. – Лауреат премії Кабнету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Сохань І.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ім. професора Л.І. Михайлової, 2016 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
Факультет економіки і менеджменту здійснює підготовку за наступними спеціальностями:
051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
126 «Інформаційні системи та технології»
281 «Публічне управління та адміністрування»
Міжнародний магістерський курс MBA «Адміністративний менеджмент» акредитований європейським акредитаційним агентством Acquin та успішно розвивається у рамках співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина).