Історія факультету

Економічний факультет було засновано у 1977 р. у складі 2 факультетів Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.
Перший набір студентів на економічний факультет Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва було здійснено в 1977 р. в обсязі 50 осіб, у тому числі за спеціальностями: Економіка і організація сільськогосподарського виробництва – 25 осіб; Бухгалтерський облік в сільському господарстві – 25 осіб.
Контингент студентів економічного факультету в перші три роки після заснування СФ ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за двома спеціальностями складав 150 осіб.

Першим деканом економічного факультету було призначено Кургана Віктора Панасовича (1977-1978 рр.).
У 1977 р. на економічному факультеті було утворено три кафедри:
– організації і управління сільськогосподарським виробництвом – завідувач кафедри Брюховецький Іван Миколайович;
– економіки сільського господарства – завідувач кафедри Курган Віктор Опанасович;
– бухгалтерського обліку та машинної обробки інформації – завідувач кафедри Барановський Микола Тимофійович.

У різні часи факультет змінював назву на факультет обліку та фінансів, Інститут економіки та менеджменту, що включав у себе факультет економіки і підприємництва, факультет менеджменту і права. У 2012 р. шляхом об’єднання факультету економіки та підприємництва і факультету менеджменту було утворено факультет економіки і менеджменту.

Обов’язки декана факультету виконували Головко Г.М. (1979-2000 рр.), Жмайлов В.М. (1999–2003 рр.), Строченко Н.І. (2000-2005 рр.), Жмайлова О.Г. (2003-2012 рр.), Дубовик С.Г. (2006-2008 рр.), Славкова О.П. (2008-2010 рр.), Строченко Н.І. (2010-2022 рр.), Лишенко М.О. (2022 р. по теперішній час).

На сьогодні у складі факультету економіки і менеджменту функціонує 7 кафедр:
– економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького  – завідувач кафедри д.е.н., професор Терещенко Світлана Іванівна;
– кібернетики та інформатики – завідувач кафедри к.т.н., доцент Агаджанова Світлана Володимирівна;
– маркетингу та логістики – завідувач кафедри д.е.н., професор Макаренко Наталія Олексіївна;
– менеджменту імені професора Л.І. Михайлової – завідувач кафедри д.е.н., професор Орєхова Альвіна Іванівна;
– обліку і оподаткування – завідувач кафедри к.е.н., професор Гордієнко Микола Іванович;
– публічного управління та адміністрування – завідувач кафедри д.е.н., професор Славкова Олена Павлівна;
– фінансів, банківської справи та страхування – завідувач кафедри к.е.н., професор Геєнко Михайло Миколайович.

Підготовку фахівців всіх рівнів на факультеті забезпечує науково-педагогічний склад кафедр факультету, що складає 91 особу, з яких 20 докторів наук, 58 кандидатів наук.

На факультеті економіки і менеджменту станом на 01.12.2023 р. навчається на денній формі 1299 здобувачів вищої освіти, на заочній – 468 здобувач вищої освіти. На факультеті навчається 210 іноземних здобувачів вищої освіти з Азербайджану, Гани, Замбії, Зімбабве, Китаю, Нігерії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» має:
Соколов М.О., д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Лауреатами державних, наукових вітчизняних та зарубіжних премій на факультеті економіки і менеджменту є:
Стоянець Н.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, 2012 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України;
Данько Ю.І., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики, 2013 р. – Лауреат премії Кабнету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Сохань І.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, 2016 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Факультет економіки і менеджменту здійснює підготовку за наступними спеціальностями:

Міжнародний магістерський курс MBA «Адміністративний менеджмент» акредитований європейським акредитаційним агентством Acquin та успішно розвивається у рамках співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина).