ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”
Спеціальність” 071 “Облік і оподаткування”
Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: Магістр
Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”
Спеціальність” 071 “Облік і оподаткування”
Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування