Бричко Аліна Михайлівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

кандидат економічних наук, доцент 

E-mailalinkabrychko@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4902-1403

Scopus ID 57203524196

CV

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=-AWDRZsAAAAJ

Народилася 02 травня 1986 року в місті Чернігові, Україна.

2003-2007 р.р.- навчання в Сумському національному аграрному університеті на факультеті менеджменту і права (отримала диплом бакалавра з відзнакою з менеджменту)

2007-2008 рр. – навчання в Сумському національному аграрному університеті на факультеті менеджменту (отримала диплом магістра за спеціальністю: “менеджмент ЗЕД”, диплом з відзнакою);

2008 р. - менеджер з продажу продукції флексодруку ЗАТ «Технологія», менеджер з покупки - продажу ПП «Котвицький Є.В.»

жовтень 2008 р.- листопад 2011 р. – аспірант очного відділення Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

січень - вересень 2012 р. - асистент на кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

жовтень 2012 р. – вересень 2015 р. співробітник деканату факультету економіки і менеджменту Сумського НАУ.

2013 р.- 2014 р. - асистент кафедри менеджменту в галузях АПК  Сумський НАУ за сумісництвом.

2014 р. – 2015 р. – асистент на кафедрі економіки Сумського НАУ за сумісництвом.

2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в спеціалізованій вченій раді Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та здобула звання кандидата економічних наук.

2015 р. – 2019 р. старший викладач, доцент на кафедрі економіки Сумського НАУ.

З 2019 р. – працюю на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування.

Основні навчальні дисципліни:

«Історія України та української культури» (англійською мовою), «Регіональна економіка» (українською та англійською мовами), «Аналіз і контроль підприємства» (українською та англійською мовами), «Економічна політика» (англійською мовою).

Напрями наукових досліджень:

Теоретико-методичні засади державного регулювання сталого розвитку України та її регіонів.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Участь у проекті Erasmus+ Program 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP “From Theoretical-Oriented to Practical Education in Agrarian Studies” (TOPAS) 2018 р., 2019 р.

Інша інформація: координатор міжнародного проекту UFMD (Ukrainian Farm Management Data), заступник декана факультету економіки і менеджменту СНАУ з наукової роботи