Відбулась відкрита лекція професора кафедри обліку і оподаткування Назаренка О.В.

11 лютого 2020 р. відбулась відкрита лекція доктора економічних наук., професора кафедри обліку і оподаткування Назаренка О.В. на тему «Бухгалтерський баланс» зі студентами 3 (1 с.т.) курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

На лекції були присутні завідувач кафедри обліку і оподаткування проф. Гордієнко М.І., заступник декана факультету економіки і менеджменту по навчальній роботі Макарова В.В., завідувач кафедри менеджменту проф. Михайлов А.М., завідувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування Геєнко М.М., методист навчального відділу Баранік Н.М., викладачі кафедри обліку і оподаткування Абрахам Ю.В., Гаркуша С.А., Глушаченко А.І., Назаренко І.М., Полятикіна Л.І., Ткаль Я.С.

Під час лекції студенти мали змогу отримати вичерпну інформацію щодо сутності бухгалтерського балансу, його видів, основного балансового рівняння та фундаментальної облікової моделі, характеристики статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) суб’єкта господарювання.

Олександр Володимирович залучав студентів до діалогу та обговорення. Присутні на відкритій лекції студенти та викладачі відмітили високий науковий рівень володіння матеріалом, актуальність та сучасність змісту лекції, різноманітність методів та прийомів подання матеріалу, вміння підтримувати дисципліну в аудиторії.

З метою закріплення вивченого лекційного матеріалу студенти із зацікавленням приймали участь в інтерактивній грі з використанням онлайн-сервісу Kahoot.