Цільовими групами цієї пропозиції є: випускники, дослідники, викладачі, навчальні заклади, зацікавлені у професійно-орієнтованій та практичній освіті, агробізнес, місцеві громади та муніципалітети та керівники освітніх структур (наприклад, освітні міністерства, відповідальні за розробку навчальних програм та підтримку їх впровадження).
Ці цільові групи представлені і в консорціумі – у нас є члени формальної освіти, сільськогосподарських об’єднань та підприємств, а також представники освітньої політики. ВНЗ-партнери займаються проектами, орієнтованими на співпрацю між бізнесом та університетами, управлінням сільського господарства та функціонують у власних мережевих структурах – тому користуються привілейованою ситуацією в регіоні і легко можуть до визначених цільових груп.

Забезпечення широкого впливу на всі цільові групи, поширення результатів проекту шляхом застосування багаторівневого підходу:

По-перше, всередині партнерів-університетів. Внутрішнє розповсюдження буде здійснюватися з метою просування інформації щодо можливостей, які пропонуються проектом, через внутрішні портали, інформаційні вечори, ректорати, виступи та організаційні заходи. Студенти, наукові співробітники та викладачі будуть в курсі можливостей польових робіт, стажування тощо. Вони зможуть отримувати користь безпосередньо з тренінгів та практик.

По-друге, зміцнення прямих зв’язків між вищими навчальними закладами та підприємствами. Консультації з питань політики будуть проводитися на трьох рівнях:

По-третє, встановлення зв’язків з фермерськими підприємствами та галуззю, з якими партнери мають прямі зв’язки (в тому числі торговельні палати, асоціації агробізнесу, а також інші органи, зацікавлені в освіті на практиці та тих, що вимагають збирання даних про господарство (наприклад, національні агентства, міністерства сільського господарства, науково-дослідні інститути тощо).

Інші ВНЗ у країнах через мультиплікаційні семінари.

Нарешті – через публікації, круглі столи, конференції, презентації, участь у розповсюдженні та інше – більш широке громадське суспільство, сільські громади, фермерські асоціації, підприємницький та освітній світ всередині та за межами Вірменії, України та Узбекистану.