МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ. Широкий спектр заходів в рамках проекту сприятиме переходу від фронтальної освіти, що  основана на засвоєні знань, до нефронтальної освіти, що орієнтована на студентів та основана на отримані практичних  навичок, при підготовці спеціалістів аграрної сфери, а отже, і спонукатиме до збільшення показників працевлаштування в Україні, Вірменії та Узбекистані шляхом впровадження та вдосконалення професійно-орієнтованих практичних програм навчання на основі результатів проекту та компетентнісного підходу.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОЕКТОМ:

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 

Роль СНАУ у проекті

WP ЛІДЕР – WP 3

WP АСИСТЕНТ – WP 1,4

WP УЧАСНИК – WP 2,5

 

WP3 Контроль якості та моніторинг TOPAS
Комплексна оцінка та розробка системи забезпечення якості (ЗЯ) для стажування.
Інтеграція системи ЗЯ для стажування у ЗВО-партнерах та впровадження системи ЗЯ на місцях практики і моніторинг за прогресом практики
Внутрішня та експертна оцінка
Зовнішнє оцінювання
WP 1 Перегляд програм стажувань та результатів навчання в програмах аграрного менеджменту на рівні бакалавра і магістра
WP 2 Оновлення методології, інструментів та інфраструктури навчання 
WP 3 Контроль якості та моніторинг TOPAS
WP 4 Підвищення обізнаності щодо та використання результатів проекту
WP 5 Менеджмент TOPAS