ОС “Магістр”

1 м курс

ОП “Адміністративний менеджмент”

Із запропонованого переліку студент обирає 8 дисциплін

Конфліктологія і психологія управління / Лідерство та управління організаційною культурою анотація / анотація презентація / презентація
Адміністративний аудит / Міжнародне приватне право анотація / анотація презентація / презентація
Складання і оцінка балансу / Автоматизована система обліку анотація / анотація презентація / презентація
Управління якістю / Управління проектами анотація / анотація презентація / презентація
Англійська мова / Німецька мова анотація презентація
Системи захисту баз даних / Технології захисту інформації анотація / анотація презентація / презентація
Менеджмент-консалтинг / Агротехнічний консалтинг анотація / анотація презентація / презентація
Територіальне економічне управління / Концепція сталого розвитку регіонів анотація / анотація презентація / презентація

Запис на вибіркові навчальні дисципліни

 

ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”

Із запропонованого переліку студент обирає 6 дисциплін

Аграрна політика / Економіка світового сільського господарства анотація / анотація презентація / презентація
Конфліктологія та психологія управління / Лідерство та управління організаційною культурою / Комунікативний менеджмент анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація
Ділова англійська мова / Ділова німецька мова анотація презентація
Глобальна економіка / Міжнародний бізнес анотація / анотація презентація / презентація
Мотиваційний механізм підприємства / Управління персоналом / Правові правовідносини та психологія співпраці анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація
Менеджмент-консалтинг / Управлінське консультування / Адміністративний аудит анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація

Запис на вибіркові навчальні дисципліни

 

ОП “Логістика”

Із запропонованого переліку студент обирає 6 дисциплін

Аграрна політика / Економіка світового сільського господарства анотація / анотація презентація / презентація
Конфліктологія та психологія управління / Лідерство та управління організаційною культурою / Комунікативний менеджмент анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація
Ділова англійська мова / Ділова німецька мова анотація презентація
Інтернет-технології в логістиці / Електронна торгівля анотація / анотація презентація / презентація
Міжнародна логістика / Транскордонні перевезення / Міжнародний бізнес анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація
Менеджмент-консалтинг / Управлінське консультування / Адміністративний аудит анотація / анотація / анотація презентація / презентація / презентація

Запис на вибіркові навчальні дисципліни