Макарова Вікторія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент

e-mail: victoria.makarova24@ukr.net

Researcher IDW-3496-2018

Orcid IDhttps: 0000-0003-1076-9246

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ncnULuoAAAAJ&hl=ru

СV

 

Народилася 24 жовтня 1983р., м. Ромни, Україна

1999 - 2002рр. – навчання в коледжі Сумського національного аграрного університету,  спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», диплом з відзнакою.

2003-2005рр. – навчання в Сумському національному аграрному університеті, спеціальність «Облік і аудит», диплом з відзнакою.

2002-2008рр. – старший лаборант кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2008-2013рр.- асистент кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2013-2016рр. – старший викладач кафедри, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2016 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему: «Еколог-економічні обмеження розвитку земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві»

2018р. – присуджено вчене звання доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу СНАУ

З 2016р. і по цей час – доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ

Підвищення кваліфікації:

2010 р. – Навчання за програмою «Розроблення дистанційних курсів в системі MOODLE», Сумський національний аграрний університет

2013р. – Курс: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» Національний університет біоресурсів і природокористування України

2016 р. – Курс: «Економічний підхід до сталого розвитку сільської місцевості» Чеський університет природничих наук, Сумський національний аграрний університет

2017 р. – Стажування по навчальній програмі «Advancing sustainable agriculture - 360о farm evaluation and participatory strategy development" в рамках проекту «RISE» (22-26.05.2017).

Основні навчальні дисципліни: Маркетинг відносин, Маркетингова політика розподілу, Фінансовий аналіз (англ. мовою), Економіка торгівлі, Аналіз господарської діяльності(англ. мовою) , Інвестиційний аналіз.

Напрями наукових досліджень: Маркетинговий аналіз діяльності аграрних підприємств; Формування та функціонування маркетингової політики розподілу підприємств; Маркетингові дослідження діяльності підприємств харчової промисловості; Еколого-економічні аспекти функціонування земельно-орендних відносин.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

  1. «Оцінка рівня страхового захисту сільськогосподарських підприємств» (номер державної реєстрації 0115U001052, термін виконання 2015-2017 рр.)

«Прогнозування соціально-економічного розвитку районів Сумської області» (термін виконання 2018-2019рр.) Виконавець розділу: Тимчасове розміщення та організація харчування.