Ткаль Ярміла Сергіївна

Доцент кафедри обліку і оподаткування

Кандидат економічних наук

 

CV

E-mail: yarmilatkal@ukr.net

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?pli=1&user=pZd2B6gAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7646-2266

ResearcherID: W-1687-2018

ID Scopus: 57201673813

 

З 2007 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

З 2013 року – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

З 2014 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

З 2019 року – на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування.

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2012 рік).

Доцент кафедри бухгалтерського обліку (2014 рік)

 

Основні навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Податковий менеджмент», «Оподаткування підприємств АПК», «Фінансовий облік 1, 2», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».

Напрями наукових досліджень: Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами.

Інша інформація:

Сертифікат на право викладання програмних продуктів M.E.Doc. (M.E.Doc.Бізнес, M.E.Doc.Держава).

Сертифікат користувача програмного забезпечення Diamond FMS.

Загальна кількість науково-методичних праць 75, в тому числі автор публікацій в іноземних виданнях та виданнях, що індексуються в  наукометричній базі даних Scopus.