Практичне заняття з HR-менеджменту та розвитку лідерства

Чи можна уявити собі керівника, який би не мріяв навчитися ефективно управляти персоналом? Та чи може всі дії по менеджменту персоналу здійснювати тільки керівник? Мабуть тому значення HR-менеджменту та розвитку лідерства стає важливим, як ніколи, а кваліфіковані HR-менеджери оцінюються на рівні ІТ- фахівців, завжди мають попит на ринку праці та цікаві пропозиції.

З метою підвищення якості підготовки здобувачів освіти, формування у них професійних і фахових компетентностей з управління персоналом в організаціях, а також вивчення процесу імплементації дуальної освіти в університеті для студентів 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» за ініціативи професора Михайлової Л.І. 23 березня 2021 р. на 5п. було проведено практичне заняття з дисципліни «Управління персоналом» у важливому підрозділі СНАУ, що реалізує кадрову політику університету – відділі кадрів. Цікавою та практично значимою була інформація начальника відділу кадрів Світлани Іванівни Спаських з питань організації кадрової роботи в університеті: нормативно-правової регламентації діяльності, здійснення набору персоналу, проведення конкурсу, атестації, документального забезпечення та інше.

Змістовні повідомлення щодо виконання окремих важливих ділянок роботи відділу кадрів, а саме: з питань порядку прийняття та звільнення з роботи, організації атестації кадрів, ведення трудових книжок, організації військового обліку співробітників, документального забезпечення усіх складових етапів управління персоналом в організації зробили провідні фахівці відділу кадрів: Ликова Світлана Олегівна, Євтушенко Оксана Миколаївна, Виглазова Марина Володимирівна. Безсумнівно, це заняття надовго запам’ятається студентам – майбутнім менеджерам, оскільки визначальний напрям діяльності кожного керівника – це дієва робота з персоналом організації.