Організація попереднього захисту кваліфікаційних робіт ОС «Магістр»

З метою якісної підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів освіти факультету економіки і менеджменту, відповідно до наказу ректора «Про  організацію підготовки та публічного захисту випускних кваліфікаційних робіт» № 8-к від 11.01.2021 р. та розпоряджень декана № 49 від 01.09.2022 р., № 58 від 25.10.2022 р., № 59 від 09.11.2022 р.. завідувачі кафедр зобов’язані забезпечити проведення попереднього захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання в  он-лайн або оф-лайн форматі  за наступним графіком

Розпорядження № 60 Про організацію попереднього захисту кваліфікаційних робіт ОС «Магістр»