Славкова Олена Павлівна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

 

CV

E-mail: olena.slavkova.snau@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=-AWDRZsAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4902-1403

 

Народилася 1 вересня 1970 р. у м. Суми.

Після закінчення 8 класів школи в 1985 р. вступила до Сумського технікуму цукрової промисловості, який у 1989 р. закінчила з відзнакою.

З 1989 по 1994 рр. навчалася у Сумському державному університеті, присвоєно кваліфікацію «Інженер-електрофікатор».

Після закінчення ВНЗ працювала бухгалтером у приватному підприємстві «Екостиль».

З 1996 р. по 1997 рр. навчалася у Київському інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінмашпрому України, присвоєно кваліфікацію «Економіст по фінансовій роботі».

З 1997 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського національного аграрного університету.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Сумської області)» за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2004 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

25 грудня 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

 

Основні навчальні дисципліни: «Аграрна політика» (українською, російською, англійською мовами), «Стратегія сталого розвитку природи та суспільства» (українською мовою).

Напрями наукових досліджень: Удосконалення інституційного забезпечення та державне управління сталим розвитком сільських територій.

Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення кваліфікації дорадників та експертів дорадників свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/006222-18 від 27.04.18р. реєстраційний номер №6222; закордонне стажування з15.09-15.10.2015 за програмою UNECKO Scholarship стажування «Тo study experience of WULS in the organization of the Accounting, Finances and Taxes course» у Варшавському аграрному університеті SGGW.

Інша інформація:  заступник проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності.