1. Бричко А.М., Самойленко Т.Г. Аналіз і контроль підприємства: конспект лекцій для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» вищих навчальних закладів освіти III – IV рівнів акредитації денної і заочної форми навчання / Суми, Сумський національний аграрний університет 2019 рік, с.148
  2. Бричко А.М., Самойленко Т.Г. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Аналіз і контроль підприємства» для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» вищих навчальних закладів освіти III – IV рівнів акредитації денної і заочної форми навчання / Суми, Сумський національний аграрний університет 2019 рік, с.64
  3. Харченко Т.О., Самойленко Т.Г. Планування і оцінка проектів: конспект лекцій для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» вищих навчальних закладів освіти III – IV рівнів акредитації денної і заочної форми навчання / Суми, Сумський національний аграрний університет, 2020 – 176 с.
  4. Самойленко Т.Г. Науково- методичний  семінар «Міжнародна магістерська програма з регіональної економіки»  м. Київ, 12-13 березня 2018, НУБіП України, вул. Героїв Оборони 11, корпус 10, ауд. 412. (Національний університет біоресурсів і природокористування, Сумський національний аграрний університет, Університет прикладних наук Вайенштефан , Триздорф, Німеччина)
  5. Самойленко Т.Г. Семінар (круглий стіл) «Можливості практичного застосування ІТ-систем в навчальному процесі для аналізу даних підприємств (на прикладі комп’ютерної розрахункової системи МАХ, розробленої Університетом прикладних наук Вайєнштефан, м. Триздорф, Німеччина)» (8 грудня 2017 р.,ауд.110, м.Суми, СНАУ)
  6. Самойленко Т.Г. Міжнародний семінар «Використання  програм бізнес-планування» 14.05-18.05.2018 ауд. 108, Суми, СНАУ- Університет прикладних наук Вайенштефан, Триздорф, Німеччина.
  7. Участь в міжнародній програмі, міжнародне стажування в рамках програми академічної мобільності «Erasmus+» Європейського союзу в університеті прикладних наук Вайенштефан, м. Триздорф, Німеччина (15 жовтня-10 листопада 2018).
  8. Міжнародний семінар « Підвищення кваліфікації викладачів-предметників «Економічна інформатика та емпіричні соціальні дослідження» та «Ведення підприємства та контролінг» 18-25 листопада 2018р., Університет прикладних наук Вайенштефан, освітній центр Триздорф, Німеччина.