Гордієнко М.І.

Підручники, навчальні посібники

 1. Аудит. / М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко: [навчальний посібник.] – Суми: видавництво «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. 210 с.
 2. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. / Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін., всього – 36 осіб: [навчальний посібник.] – К.: Алерта, 2013. 448 с. (гриф Мінагрополітики України)
 3. Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. / Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін., всього – 40 осіб: [навчальний посібник.] – К.: Алерта, 2013.  448 с. (гриф Мінагрополітики України)
 4. Учет в банках. / Гордиенко Н.И., Майданевич П.М., Волошина Е.И., Гроздева Е.А.: [учебное пособие] – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. 332 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-5226 від 12.03. 2013 р.)
 5. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. / Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін., всього – 32 особи.: [навчальний посібник]. – К.: Алерта, 2014.  456 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-12937 від 13.08. 2013 р.)
 6. Фінанси підприємств. / Гордієнко М., Джалал А.К., Майданевич П.М., Колпакова Н.С.: [навчальний посібник]. – Саки: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. 420 с. (гриф Міносвіти України № 7/11-18020 від 22.11. 2013 р.)
 7. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. / Плаксієнко В.Я., Мармуль Л.О., Камінська Т.Г., Гордієнко М.І., та ін., всього – 8 осіб: [підручник]. – К.: Центр учбової літератури, 2014. 448 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-5512 від 15.04. 2014 р.)
 8. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах / В.Я. Плаксієнко, Л.О. Мармуль, Т.Г. Камінська, М.І. Гордієнко, Т.Г. Маренич, Г.Є. Павлова, С.В. Скрипник, О.В. Ільчак / За ред. В.Я. Плаксієнка: [підручник] 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 520 с. (гриф Міністерства освіти і науки України № 1/11-5512 від 15.04.2014 р.

Методичні видання

 1. Організація навчально-виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»:  /навчально-методичний посібник/. /М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко, О.П. Славкова, А.М. Кадацька. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП  Литовченко Є.Б., 2014.  136 с.
 2. Гордієнко М.І. Техніко-криміналістична експертиза документів.: конспект лекцій. – Суми, РВВ СНАУ, 2016. 214 с.
 3. Гордієнко М.І. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. /навчальний посібник/. Для студентів вищих закладів освіти ОС «Магістр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. / Суми, РВВ СНАУ, 2016. 247 с.
 4. Гордієнко М.І., Маслюк О.В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», освітнього ступеня «магістр», денної (заочної, дистанційної) форми навчання / Суми, РВВ СНАУ, 2016.  54 с.
 5. Гордієнко М.І., Маслюк О.В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи . Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», освітнього ступеня «магістр», денної (заочної, дистанційної) форми навчання / Суми, РВВ СНАУ, 2016. 44 с.
 6. Гордієнко М.І., Маслюк О.В. Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. – С.: РВВ СНАУ, 2018.  58 с.
 7. Гордієнко М.І., Маслюк О.В. Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи. Для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. – С.: РВВ СНАУ, 2018.  34 с.
 8. Гордієнко М.І. Аудит адміністративної діяльності. Конспект лекцій для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Регіональне управління» ОС «Магістр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. – С.: РВВ СНАУ, 2019.  207 с.
 9. Гордієнко М.І. Судово-бухгалтерська експертиза: /навч. посібник/. Сумський національний аграрний університет. – С.: РВВ СНАУ, 2018.  272 с.

 

Назаренко І.М.

Навчальні посібники

 1. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві: навчальний посібник / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко, С.А. Гаркуша / За ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 252 с.

Методичні видання

 1. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Аудит. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 28 с.
 2. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Аудит. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 23 с.
 3. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Аудит. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р.18 с.
 4. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І., Соколенко Л.Ф. Податкова система. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 15 с.
 5. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І., Соколенко Л.Ф. Податкова система. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 33 с.
 6. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І., Соколенко Л.Ф. Податкова система. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 48 с.
 7. Назаренко І.М. Податкова система. Конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 222 с.
 8. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Фінансовий аудит. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2016 р. 49 с.
 9. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Фінансовий аудит. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2016 р. 46 с.
 10. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Фінансовий аудит. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2018 р. 18 с.
 11. Назаренко І.М. Фінансовий аудит. Конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної (заочної) форми навчання. Суми. РВВ СНАУ. 2016 р. 108 с.
 12. Nazarenko I., Nazarenko O., Oriekhova A., Sokolenko L. Financial audit. Methodological guidelines for individual work for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty: 071 «Accounting and taxation». Sumy. 2019. 57 p.
 13. Nazarenko I., Nazarenko O., Oriekhova A., Sokolenko L. Financial audit. Methodological guidelines for practical work for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty: 071 «Accounting and taxation». Sumy. 2019. 27 p.
 14. Nazarenko I., Nazarenko O., Oriekhova A., Sokolenko L. Financial audit. Methodical recommendations for writing the course projects. Sumy. SNAU. 2019. 20 p.
 15. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Суми, 2020 рік. 48 стор.
 16. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А.І. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять. Суми, 2020 рік. 21 стор.
 17. Назаренко І.М. Методи наукових досліджень. Конспект лекцій. Суми, 2020 р. 68 стор.

 

Назаренко О.В.

Навчальні посібники

 1. Nazarenko Oleksandr Organization and method of audit Course book for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty: 071 «Accounting and taxation» / Sumy, 2019, 195 p.

Методичні видання

 1. Назаренко О.В. Складання і оцінка балансу. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Суми, 2021. 107 с.
 2. Назаренко О.В., Назаренко І.М. Складання і оцінка балансу : методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Суми, 2021. 35 с.
 3. Назаренко О.В., Назаренко І.М. Складання і оцінка балансу : методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Суми, 2021. 40 с.
 4. Назаренко О.В. Фінансова звітність. Конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеню «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання.. Суми, 2020. 74 с.
 5. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Фінансова звітність. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять. Суми, 2019. 43 с.
 6. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Фінансова звітність. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Суми, 2019.  26 с.
 7. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Звітність підприємств. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять. для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми, РВВ СНАУ,  2018.  60 с.
 8. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів 1 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми, РВВ СНАУ,  2018. 59 с.
 9. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Звітність підприємств. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «Бакалавр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми, 2018. 26 с.
 10. Назаренко О.В., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «Магістр» денної (дистанційної, заочної) форми навчання. Суми, 2018. 28 с.

 

Орєхова А.І.

Методичні видання

 1. Управлінський контроль: конспект лекцій з дисципліни «Управлінський контроль» для студентів 1 курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної (заочної, дистанційної) форми навчання / А.І. Орєхова. Суми, 2019. – 98 с.
 2. Управлінський контроль. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів 1 курсу галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (заочної, дистанційної) форми навчання / Орєхова А.І., Назаренко І.М., Назаренко О.В. / Суми, 2018 р. 29 с.
 3. Управлінський контроль. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 1 курсу галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної (заочної, дистанційної) форми навчання / Орєхова А.І., Назаренко І.М., Назаренко О.В. / Суми, 2018 р. 22 с.
 4. Адміністративний аудит : конспект лекцій з дисципліни «Адміністративний аудит» для студентів 1 курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня магістр денної (заочної) форми навчання / А.І. Орєхова. Суми, 2016. 112 с.
 5. Адміністративний аудит. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів 1 курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня магістр денної (заочної) форми навчання / Орєхова А.І., Назаренко І.М., Назаренко О.В. / Суми, 2016 р. 39 с.
 6. Адміністративний аудит. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 1 курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня магістр денної (заочної) форми навчання / Орєхова А.І., Назаренко І.М., Назаренко О.В. / Суми, 2016 р. 27 с.
 7. Financial audit. Management control. Course book for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty: 071 «Accounting and taxation» / M. Nazarenko, A.I. Oriekhova. Sumy. 2019. 250 p.
 8. Management control. Methodological guidelines for practical work for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty 071 «Accounting and taxation» / A.I. Oriekhova, I.M. Nazarenko, O.V. Nazarenko. Sumy, 2019. p. 22.
 9. Management control. Methodological guidelines for іndividual work for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty 071 «Accounting and taxation» / A.I. Oriekhova, I.M. Nazarenko, O.V. Nazarenko. Sumy, 2019. p. 44.

 

Гаркуша С.А.

Навчальні посібники

 1. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві: навчальний посібник / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко, С.А. Гаркуша / За ред.. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 252 с.

Методичні видання

 1. Гаркуша С.А. Інформаційні системи і технології в обліку. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 96 с.
 2. Гаркуша С.А. Інформаційні системи і технології в обліку. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 58 с.
 3. Гаркуша С.А. Інформаційні системи і технології в обліку. Конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 108 с.
 4. Гаркуша С.А. 1С: Бухгалтерія. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації: «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації: «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2017. 48 с.
 5. Гаркуша С.А. 1С: Бухгалтерія. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізації: Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання. Суми. 2017. 48 с.
 6. Гаркуша С.А. 1С: Бухгалтерія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 100 с.
 7. Гаркуша С.А., Баранік О.О. Управлінський облік. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 61 с.
 8. Гаркуша С.А., Баранік О.О. Управлінський облік. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Суми. 2018. 33 с.
 9. Гаркуша С.А., Баранік О.О. Управлінський облік. Конспект лекцій для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. Суми: Сумський національний аграрний університет. 2015. 141 с.

 

Довжик О.О.

Методичні видання

 1. Довжик О.О. Облік і аудит. Конспект лекцій для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання. Суми, 2019. 174 с.
 2. Olena Dovzhyk. Accounting and audit. Lecture of discipline for English-speaking students of Economic and Management Faculty, 3 rd year of study, Specialty 073 “Management”. Суми: СНАУ, 2017. 90 с.
 3. Olena Dovzhyk. Course book on disciplines: Organization of accounting, Management information systems in accounting, analysis and audit, Tax system of the enterprise for the first year srudents of the first semester of the speciality «Accountintg and taxation» on an educational Master’s degree. Sumy, 2018. 314 pages.
 4. Olena Dovzhyk. Tax system of the enterprise: Methodological recommendations for practical classes for English-speaking students of the specialty: 071 «Accounting and Taxation» on the educational Master”s degree. Суми, 2019. 22 с.
 5. Довжик О.О. Облік і аудит. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання». Суми, 2018. 54 с.
 6. Olena Dovzhyk. Accounting and audit. Working book for English-speaking students of Economic and Management Faculty, 3 rd year of study, Direction030601 “Management”.  Суми: СНАУ, 2015. 30с.
 7. Olena Dovzhyk. Tax system of the enterprise: Methodological recommendations for individual work for English-speaking students of the specialty: 071 «Accounting and Taxation» on the educational Master”s degree. Суми, 2019. 39 с.
 8. Довжик О.О. Облік  і аудит. методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної форми навчання. Суми: СНАУ, 2016. 36 с.