ПРОГРАМА ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ НА ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ», СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

ІНСТРУКЦІЯ проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальностей факультету економіки і менеджменту