Данько Юрій Іванович

Доктор економічних наук, професор

 

E-mail: y.danko@snau.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=h3i_MMYAAAAJ

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1843477/yuriy-i-danko/

Scopus: 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9847-1593

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/-yuriy-danko/

 

Освіта:

1999-2003 рр. – Сумський національний аграрний університет, спеціальність «менеджмент», диплом бакалавра з відзнакою.

2003-2004 рр. – Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», диплом магістра з відзнакою.

2011 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації «Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу сільськогосподарських підприємств». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2013 р – присуджено вчене звання доцента по кафедрі статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу.

2016 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дисертації «Системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2018 р – присуджено вчене звання професора по кафедрі статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу.

 

Викладає навчальні курси (українська мова): «Комунікації в науковому середовищі» для аспірантів

Викладає навчальні курси (англійська мова): «Комунікації в науковому середовищі» для іноземних аспірантів

Наукова робота: автор понад 120 публікацій, в т.ч. понад 20 статей у міжнародних виданнях, що індексується в МНБ Scopus та Web of Science.

Засновник і керівник наукової школи «Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 55.859.01 у Сумському національному аграрному університеті

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 у Київському національному університеті технології та дизайну

Під керівництвом захищено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій. Науковий консультант 1 докторанта та науковий керівник 3 аспірантів.

Неодноразово виступав опонентом та членом разових спеціалізованих вчених рад у провідних закладах вищої освіти та наукових установах.

Головний редактор наукового журналу «Вісник Сумського національного аграрного університету: економіка і менеджмент».

Член редакційних колегій журналів «Економіка АПК» та «Problems and Perspectives in Management», що індексується в НМБ Scopus.

Голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальність «Економіка АПК та сільського господарства». Науковий керівник студентів, що ставали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Маркетинг», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Економіка АПК та сільського господарства» та ін.

Голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології»

Член організаційного комітету міжнародної наукової конференції «International scientific conference of economics and management researchers», що індексується в НМБ Scopus.

 

Зв’язок з бізнесом, грантова, держбюджетна , госпдоговірна тематика.

2011-2013 – начальник управління та розвитку персоналу концерну Nicmas (Укртехносинтез)

Керівник наукової тематики Міністерства освіти і наук України для молодих вчених «Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу». (0119U100250). Терміни виконання : 01.01.2019 – 31.12.2022

Виконавець наукової тематики Міністерства освіти і наук України для молодих вчених «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку» (0117U006534). Терміни виконання: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.

Виконавець ДБТ Міністерства освіти і наук України  Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи (0117U004254) Терміни виконання: 01.2017 -12.2019 рр.

Виконавець ДБТ Міністерства освіти і наук України «Наукове обгрунтування агротехнологічних та економічних параметрів вирощування та зберігання продукції рослинництва в органічному виробництві» (0121U109561) Терміни виконання: 01.2019 -12.2022 рр.

Керівник грантового проєкту ERASMUS+ CA2 INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів»

Виконавець грантового проєкту ERASMUS+ Jean Monnet “Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС”

Координатор грантового проєкту Міжнародної організації праці та Міністерства іноземних справ Данії «Розширення  можливостей працевлаштування через розвиток зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини»

 

Підвищення кваліфікації/академічна мобільність:

2015 рік – стажування у Варшавському університеті (Польща) за програмою «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація»

2019 рік – стажування в Університеті штату Джорджия (Сполучені Штати Америки) за програмою «Technology transfer training program»

2021 рік – стажування в Бізнес-академії Нідерландів в рамках проекту ERASMUS+ CA2 INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів»

 

Членство в громадських об’єднаннях:

Академік Академії економічних наук України за спеціальністю Маркетинг

Заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет»

Перший заступник голови правління Громадської організації «Рада молодих вчених»

Перший заступник голови правління Громадської організації «Краса та розум Сумщини КРоС»

Член Всеукраїнської асоціації маркетингу

 

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2011)

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2011)

Лауреат обласної премії в галузі освіти ім. А. С. Макаренка (2014)

Почесна відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2017)

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020)

Нагрудний знак НМЦ «Агроосвіта» «За впровадження інновацій в освіті» (2018)

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2019)

Почесна грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (2020)

Почесна грамота Президії Національної академії наук України (2021)

Стипендіат фонду «Artes Liberales» (Польща, 2022)

 

Додаткова інформація

Член Президії Ради проректорів з наукової роботи при Міністерстві освіти і науки України

Член комісії Міністерства освіти і науки України з питань наукових об’єктів, що становлять національне надбання

Заступник голови експертної комісії Міністерства освіти і науки «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» (2017-2021)

Асоційований член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

Голова Ради молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації

Член наглядової ради установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області»

Член піклувальної ради Сумського територіального відділення Малої академії наук України

Сільськогосподарський експерт-дорадник з економіки

Почесний консультант Європейського агрофізичного інституту (КНР)

Гостьовий професор Європейського інституту післядипломної освіти (Словаччина)