Експертна панель з розвитку професійних компетентностей фахівців у сфері менеджменту

24 квітня 2020 р. відбулась в онлайн форматі перша «Експертна панель з розвитку професійних компетентностей фахівців у сфері менеджменту» за участю роботодавців, здобувачів, представників академічної спільноти, які є стейкхолдерами освітніх програм спеціальності «Менеджмент» кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Міжнародної Школи Бізнесу IBS Університету імені Альфреда Нобеля, а також кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету.

Під час роботи панелі учасники змогли обговорити широке коло питань, які пов’язані з вимогами до сучасних керівників бізнесу, менеджерів різних рівнів та сфер діяльності у мінливих економічних умовах. Прозвучали експертні думки стосовно знань, умінь та навичок, які необхідно формувати у майбутніх фахівців з менеджменту.

Теми доповідей учасників від Університету імені Альфреда Нобеля:

Асланова Олена Костянтинівна, директор Проєктного офісу Мережа супермаркетів “Varus” – Проактивне мислення. Мистецтво ставити правильні питання.

Дедюра Інна Анатоліївна, виконавчий директор Видавничо-консалтингової компанії “Баланс” – Менеджер майбутнього: який він?

Євтушенко Ольга Анатоліївна, заступник завідувача кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, к.е.н. – Розвиток талантів: які компетентності потрібні ринку в період кризи.

Красовська Олена Юріївна, директор Міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля, к.е.н., доц. – Hard & Soft Skills: у пошуках балансу.

Летучий Дмитро Миколайович, заступник директора ДП «УКРДІПРОМЕЗ», канд.наук з держ. упр. – Трансформація стилів управління в умовах кризових явищ в організації.

Литвиненко Олена Миколаївна, доцент кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, к.е.н. – Формування ефективної команди проєкту.

Митрофанова Ганна Яківна, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., доцент, Голова комітету з якості академічних стандартів – Роль стейкхолдерів у забезпеченні якості підготовки фахівців з менеджменту.

Момот Володимир Євгенович, професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професор – Принципи менеджменту у контексті міжкультурних відмінностей.

Таран Сергій Євгенович, ГО “Український центр соціального партнерства”, експерт з молодіжної політики, ГО “Молодь Дніпра”, голова організації, член громадської ради при МОН, експерт НАЗЯВО, здобувач PHD програми Університету імені Альфреда Нобеля – На скільки віддалене управління може бути ефективним?

Романов Гліб Володимирович, CFA,інвестиційний аналітикВикористання Big Data при прийнятті рішень в умовах VUCA світу

Теми доповідей учасників від Сумського національного аграрного університету:

Лозинська Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури та докторантури СНАУ, д.е.н., доцент – Значення крос-культурної комунікації в підвищенні якості управлінця.

Михайлов Андрій Миколайович, завідувач кафедри менеджменту СНАУ, д.е.н., професор – Здатність трансформації управління в умовах невизначеності.

Михайлова Любов Іванівна, професор кафедри менеджменту СНАУ, д.е.н., професор – Роль та значення менеджменту персоналу підприємств і організацій.

Назаренко Олексій Григорович, координатор проєктів ГО «Український освітній клуб», представник Фонду SES в Україні – Креативність: здатність генерації нових ідей та нестандартних підходів до їх реалізації.

Сидоренко Юрій Олександрович, співвласник ТОВ «Альянс-Партнер» – Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

Скляр Ірина Дмитрівна, завідувач відділу якості освіти, ліцензування та акредитації СНАУ, к.е.н., доцент – Фахова підготовка менеджера: аналіз різних підходів.

Стоянець Наталія Валеріївна, професор кафедри менеджменту СНАУ, д.е.н., доцент – Актуальність сталого розвитку в умовах кризи.

Поради професіоналів допоможуть гарантам освітніх програм підвищити якість підготовки менеджерів на бакалаврському, магістерському рівні, програмі МБА за рахунок перегляду наповнення освітніх компонентів освітніх програм.

РЕЗОЛЮЦІЯ експертної панелі з розвитку професійних компетентностей фахівців у сфері менеджменту (24 квітня 2020 р.)