Ковальова Ольга Михайлівна

Кандидат економічних наук  доцент

 

CV

Email: olgakovalyovasumy@gmail.com

Google Scholar :https://scholar.google.com.ua/citations?user=uZAi6-oAAAAJ&hl=ru

ORSID: https://orcid.org/0000-0002-4240-4498

ScopusID: 57203527046

 

Народилася 23 листопада 1972 року в м. Суми, Україна

1990-1995 навчання у Сумському сільськогосподарському інституті на економічному факультеті за спеціальністю «Аграрний менеджмент»

1996-2000 навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету

В 2002 – захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників»

В 2005 – отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії

З 1995 року по теперішній час працювала на кафедрі економіки на посадах асистента, старшого викладача, доцента

 

Основні навчальні дисципліни: «Інноваційний розвиток підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Капітал підприємства, формування та використання» (українською мовою)

Напрям наукових досліджень: удосконалення механізму використання економічного потенціалу АПК на інноваційних засадах.

Грантова, держбюджетна та госпдоговір на тематика:

ГДТ: «Дослідження щодо оптимізації чисельності персоналу на МТФ ТОВ АФ «Северинівська»; «Оптимізація чисельності персоналу (операторів тваринницьких комплексів та механізованих ферм) та визначення нормативів часу їх роботи на МТФ ТОВ АФ «Северинівська; «Дослідження щодо оптимізації чисельності персоналу, організації і оплати праці персоналу на мтф тов «м’ясо-молочний комплекс».

Підвищення кваліфікації (стажування):

  1. Підвищення кваліфікації за участю в міжнародному проекті Erasmus+ «From Theoretical-Oriented to Practical education in Agrarian Studies» («Від теоретично орієнтованої до прикладної аграрної освіти»), номер проекту 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-J між Університетом прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина) та Сумським національним аграрним університетом, Німеччина, з 12.11.2017 р. по 19.11.2017 р.
  2. Стажування за програмою «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства» (12-15 грудня 2016 р. м. Прешов (Словаччина) – м. Краків (Польща))
  3. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (14-25 жовтня 2013р., Національний універнситет біоресурсів і природокоритсування України, інституту післядипломної освіти)
  4. Підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення дистанційних курсів в системі MOODLE» (11.02-25.03.2013р.)

Міжнародне стажування
Training course «Economy and Business» in the Academy of Management and Administration in Opole (Poland). The content of the training was: «Economics and Business. The Best Management Practices for Implementation in Ukraine. Finance, Banking and Insurance». The total training period іs three months: from 1st of March to 31st of May, 2020. Total – 180 hours.