Стоволос Надія Борисівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Кандидат економічних наук, доцент

E-mailstovolos-nb@ukr.net

Research ID

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9581-4087

Scopus ID

CV

Goggle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=0767ivEAAAAJ

1987-1989 - навчання в Сумському с.-г. технікумі за спеціальністю «Планування сільськогосподарського виробництва».

1990-1996 - навчання у Харківському економічному університеті,  після закінчення якого набула кваліфікацію інженер-економіст за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

1990-2002 – цеховий економіст СМНВО ім. Фрунзе.

2002-2003 – асистент кафедри менеджменту в галузях АПК Сумського національного аграрного університету.

2003-2013 – ст. викладач кафедри менеджменту в галузях АПК Сумського національного аграрного університету.

06.2012 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Стратегія розвитку органічного виробництва як основа забезпечення екологічної безпеки АПК» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища в спеціалізованій вченій раді Донецького державного університету управління та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

2013-2019 - доцент кафедри менеджменту в галузях АПК Сумського національного аграрного університету.

06.2015 – отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту в галузях АПК.

З 2019 доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

Основні навчальні дисципліни: «Публічне адміністрування», «Комунікації у публічному управлінні», «Державне та регіональне управління», «Демографія та соціально-економічний розвиток».

Напрям наукових досліджень: Розвиток публічного адміністрування у сучасному світі

Підвищення кваліфікації (стажування) у Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, Франція) за програмою «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера» 18-28 квітня 2017р. (Сертифікат № 02-17 Р41 від 28.04.2017р.)