Шалигіна Ірина Валеріївна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кандидат економічних наук

 

СV

E-mail: iryna.shalyhina@snau.edu.ua; shalyginairyna@gmail.com

Iryna Shalyhina

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

ORCID

Mendeley

 

Народилася 18 червня 1973 року в м. Суми.

У 1995 році закінчила Сумський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку та фінансах. У 1996 закінчила магістратуру за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 1997-2000 роках навчалася в аспірантурі Сумського державного аграрного університету.

З 1999 до теперішнього часу працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему: «Економіко-організаційний механізм аграрного землекористування».

У 2021 році отримала диплом магістра за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань: «Управління та адміністрування»

Основні навчальні дисципліни: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Державні фінанси і фінанси підприємств»

Напрям наукового дослідження: Фінансові аспекти формування та використання ресурсного потенціалу підприємств

Підвищення кваліфікації: у 2009 році в Сумському Управлінні Пенсійного Фонду України, у 2013 році при СНАУ за програмою «Інноваційна діяльність в педагогічній діяльності», у 2018 році в Департаменті Фінансів Сумської ОДА

Стажування в Академії управління та адміністрування – м. Ополе (Польща) з 01.06.2020 по 31.08.2020

Участь у 15 Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору» та у навчально-демонстраційній сесії «Інновації в освіті» в рамках підвищення кваліфікації (сертифікат № 14-11-20 від 30 листопада 2020 р., Київ)
Підвищення кваліфікації за напрямком «Використання інноваційних інтерактивних онлайн-модулів у навчанні» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Київ 07 – 08 вересня 2021 року в рамках проекту DAAD № 1. 57514792 «Цифрова модернізація викладання в українських аграрних університетах»