Шалигіна Ірина Валеріївна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кандидат економічних наук, доцент

E-mail: shalyginairyna@gmail.com

Scholar.google:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TzrKLv0AAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2906-3593

Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/V-5558-2018

Народилася 18 червня 1973 року в м. Суми

У 1995 році закінчила Сумський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікація економіст по бухгалтерському обліку та фінансах. У 1996 закінчила магістратуру за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 1997-2000 роках навчалася в аспірантурі Сумського державного аграрного університету.

З 1999 до теперішнього часу працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК на тему: «Економіко-організаційний механізм аграрного землекористування».

Підвищення кваліфікації: у 2009 році в Сумському Управлінні Пенсійного Фонду України, у 2013 році при СНАУ за програмою «Інноваційна діяльність в педагогічній діяльності», у 2018 році в Департаменті Фінансів Сумської ОДА.

Основні навчальні дисципліни: «Фінанси», «Фінанси підприємств»

Напрям наукового дослідження: Фінансові аспекти формування та використання потенціалу підприємств