Рибіна Лариса Олександрівна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кандидат економічних наук

 

CV

E-mail: larysa.rybina@snau.edu.ua; ribinalalarisa@ukr.net

Larysa Rybina

Scopus

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

ORCID

Mendeley

 

1988 – 1993 рр.– навчання в Сумському Державному університеті.

1994 – 1997 рр. – навчання в аспірантурі СумДУ та аспірантурі Сумського державного аграрного університету.

2017-2018 рр. – навчання в Сумському НАУ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь «Магістр».

1997 р. – захист дисертації на здобуття науко.

вого ступеня кандидата економічних наук на тему: «Дослідження впливу організації безготівкових розрахунків на економічні показники підприємства».

З 1994 р. працювала асистентом на кафедрі фінансів СумДУ.

З 1996 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету.

З 2019 року працює доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського національного аграрного університету.

 

Основні навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Інвестування», «Управління фінансовою санацією».

Напрям наукового дослідження: Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК України.