Рибіна Лариса Олександрівна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кандидат економічних наук, доцент

E-mail: ribinalalarisa@ukr.net

Researcher ID: U-4394-2018

ORSID https://orcid.org/0000-0001-7959-8794

Goggle Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=FWtFp_0AAAAJ&hl=ru

1988 – 1993 рр.– навчання в Сумському Державному університеті

1994 – 1997 рр. – навчання в аспірантурі СумДУ та аспірантурі Сумського державного аграрного університету

2017-2018 рр. – навчання в Сумському НАУ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь «Магістр».

1997 р. – захист дисертації на здобуття науко

вого ступеня кандидата економічних наук на тему: «Дослідження впливу організації безготівкових розрахунків на економічні показники підприємства».

З 1994 р. працювала асистентом на кафедрі фінансів СумДУ.

З 1996 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Інвестування», «Управління фінансовою санацією».

Напрям наукового дослідження: Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК України.