Полятикіна Лариса Іванівна

к.е.н., доцент

У 1985 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, одержавши диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку».

Після закінчення інституту працювала за фахом згідно з умовами державного розподілу.

У 1987 р. розпочала роботу в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва асистентом, потім старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Менеджмент оборотних засобів» за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси підприємств.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 червня 1998 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Має дозвіл на керівництво дисертаційними роботами аспірантів і пошукачів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає дисципліни:
• Облік на підприємствах малого бізнесу
• Облік у банках
• Університетська освіта

НАУКОВА РОБОТА проводиться за напрямками:

• Аудит підприємницької діяльності

• Екологічний аудит

• Проблеми організації обліку та оподаткування підприємств малого бізнесу