Полятикіна Лариса Іванівна

Доцент кафедри обліку і оподаткування

Кандидат економічних наук

 

У 1985 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, одержавши диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку».

Після закінчення інституту працювала за фахом згідно з умовами державного розподілу.

У 1987 р. розпочала роботу в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва асистентом, потім старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Менеджмент оборотних засобів» за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси підприємств.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 червня 1998 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Має дозвіл на керівництво дисертаційними роботами аспірантів і пошукачів.

 

Основні навчальні дисципліни: Облік на підприємствах малого бізнесу, Облік у банках, Університетська освіта

Напрями наукових дослідженьАудит підприємницької діяльності, Екологічний аудит, Проблеми організації обліку та оподаткування підприємств малого бізнесу