Відбулась лекція в рамках вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту»  із залученням професіонала-практика

Здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем ОПП «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання), а також інші учасники освітнього процесу 24.05.2022 року, в рамках вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту», мали змогу бути присутніми на лекції в форматі Zoom-конференції із залученням професіонала-практика, начальника відділу внутрішнього аудиту Сумського національного аграрного університету Людмили Валентинівни Семенець.
На лекції було розглянуто питання організації та функціонування служби внутрішнього аудиту: аспекти проведення внутрішнього аудиту; документування процесу та результатів внутрішнього аудиту; реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.