Відкрита лекція на факультеті економіки і менеджменту

5 лютого 2020 року з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» старшим викладачем кафедри менеджменту, к.е.н. Ткаченко В.В. було проведене відкрите лекційне заняття на тему: «Соціально-відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами».

У межах тематики відкритої лекції лектором було розкрито основні положення, зокрема підходи вчених щодо розуміння значення територіальної громади в суспільстві, окреслено та проаналізовано форми соціальної активності підприємств і територіальних громад, а також розвиток партнерства з територіальною громадою.

Лектором було підібрано цікавий науковий матеріал, що дозволив застосовування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування та зберегти стійку увагу слухачів протягом усього заняття. Окрім того, викладач постійно залучав студентів до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту к.е.н., доц. Турчіна С.Г., д.е.н., доц. Стоянець Н.В., к.е.н., Могильна Л.М., к.е.н. Харченко Т.М., а також кафедри обліку і оподаткування д.е.н., проф. Назаренко І.М., к.е.н., доц. Абрахам Ю.В., к.е.н., доц. Ткаль Я.С.., представник деканату факультету економіки і менеджменту к.е.н., доц. Макарова В.В., представник навчального відділу Бабошина Г.О.

Заняття було проведене на високому науковому, навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.