Захист магістерських робіт першого випуску магістрів КНР відповідно до спільного українсько-китайського освітнього проекту SNAU-HIST на факультеті економіки і менеджменту

Протягом двох днів проходив публічний захист магістерських дипломних робіт студентів з КНР  на факультеті економіки і менеджменту. Спільний українсько-китайський проект між Сумським національним аграрним університетом та Хенанським інститутом наук та технології (HIST) КНР має перших випускників – магістрів з адміністративного менеджменту, бізнес-економіки та обліку і оподаткування. Два роки активної наукової роботи магістрів на чолі з науковими керівниками від СНАУ та ХІНТ дали відмінний результат – участь в численних міжнародних наукових конференціях університетів України та світу з метою апробації наукових досліджень; наукові статті у фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародних науко метричних баз, участь у підготовці монографій. За цей час магістри не тільки оволоділи фаховими компетенція ми, але і сформувались як молоді науковці , оволоділи мистецтвом публічного виступу та підвищили рівень володіння англійською мовою. Під час захисту магістри продемонстрували повне володіння досліджуваними темами, надаючи вичерпні відповіді на питання комісії. Пишаємось Вашими успіхами та бажаємо не зупинятись на досягнутому і підкорювати нові амбітні вершини! З успішним захистом студентів привітали проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерій Жмайлов, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Микола Соколов та декан факультету Наталія Строченко, які входили до складу екзаменаційних комісій.