073. МЕНЕДЖМЕНТ

«Все управління в кінцевому рахунку зводиться до стимулювання активності інших людей»
Лі Якокка

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.
Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.
Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми – Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!
Підготовка фахівців з в сфері управління організаціями що можуть, реалізовувати ефективні рішення по управлінню виробництвом, персоналом матеріальними. фінансовими та і інформаційними ресурсами, володіють сучасними інструментами менеджменту та інформаційними технологіями.

Магістерські курси

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
Професії: керівник організацій, підприємств, установ (будь-якої форми власності), керівник окремих підрозділів, менеджери в оптовій, роздрібній торгівлі, менеджер в різних сферах діяльності.
Здібності та вміння: основи управління організацією, розв’язання управлінських проблем, організація умов для творчої та ефективної роботи працівників трудового колективу, орієнтація в ринкових відносинах, своєчасне реагування на кон’юнктуру, попит та пропозиції.

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО¬ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підготовлені до організаційно-управлінської і господарської діяльності, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку товарів та послуг праці, спроможні працювати в умовах конкуренції підприємств різних форм власності.
Випускники можуть працювати: керівниками підприємств, організацій, установ, керівниками зовнішньоекономічних підрозділів, керівниками маркетингових підрозділів, а також економістами, податковими інспекторами, економістами-аналітиками, менеджерами з організації зовнішньоекономічної діяльності, експертами з питань економіки, перекладачами-референтами, менеджерами з реклами, торговими посередниками, інспекторами митної служби, інспекторами з експорту тощо. Навчання за вибором проводиться українською та англійською мовами.
Менеджер вищої кваліфікації – це кваліфікований керівник підприємства (організації) або їх структурного підрозділу, який добре орієнтується в ринкових відносинах, своєчасно реагує на кон’юнктуру, попит та пропозиції, вміло перебудовує діяльність з урахуванням вимог ринку.
Професії: керівники підприємств, організацій, установ, які беруть участь у міжнародному діловому співробітництві, керівник зовнішньо-економічних підрозділів, менеджер з організації зовнішньо¬економічної діяльності, перекладач-референт, менеджер з реклами, торговий посередник, інспектор митної служби, інспектор з експорту тощо.
Здібності та вміння: навички до організаційно-управлінської і господарської діяльності, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, спроможні працювати в умовах конкуренції підприємств різних форм власності.

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Вперше в Україні студенти мають можливість навчатись за інтегрованими навчальними планами з Вищою Школою “Вайнштефан” (Німеччина). Після закінчення міжнародного магістерського курсу випускники паралельно отримують диплом магістра Німеччини – МВА “Master of Business Administration”. Навчання за вибором проводиться українською або німецькою мовами.
Випускники мають широкі можливості працевлаштування як на підприємствах і в установах різних форм власності, державних органах влади та органах місцевого самоврядування України, так і за кордоном. Магістри з «Адміністративного менеджменту» зможуть працювати керівниками підприємств, фірм, головними економістами, економістами I-II категорії, експертами з питань економіки, економістами – аналітиками, працівниками консалтингових фірм, економістами маркетингової служби, тощо.
Професії: керівник підприємств, експерт, економіст-аналітик, працівник консалтингових фірм, менеджер з питань комерційної діяльності та управління, менеджер в різних видах адміністративної діяльності.
Здібності та вміння: навички в аналізі та контролі діяльності підприємств, бізнес-менеджменті, ведення міжнародного агробізнесу, особливості автоматизованої система обліку, планування та оцінка проектів, організація діяльності підприємства, орієнтація в питаннях менеджмент-консалтингу.

«ЛОГІСТИКА»
В Україні попит на висококваліфікованих менеджерів в сфері логістики значно перевищує пропозицію. Тому логістичні менеджери відносяться до однієї з найбільш високооплачуваних категорій персоналу управління компаній.
Підготовка магістрів зі спеціальності “Логістика” в Сумському національному агарному університеті дає унікальну можливість здобути спеціальність, яка користується підвищеним попитом в умовах глобалізації економіки, зростання рівня конкурентної боротьби та ускладнення потоків інформації, товарів, послуг та капіталу.
В Сумському національному аграрному університеті робиться акцент на розвиток організаторських здібностей та творчого потенціалу менеджерів і фахівців в області логістики та управління ланцюгами постачань, здатних вивести компанії на новий високий рівень конкурентоспроможності завдяки систематизації отриманих в процесі навчання знань.
Професії: заступник керівника з транспортного забезпечення, керівник підрозділів з транспортно-експедиторської діяльності, спеціаліст з планування товарних потоків; спеціаліст з проектування і транспортно-складських комплексів.
Здібності та вміння: підготовлені до організаційного-технічного, правового забезпечення транспортних операцій, можуть формувати логістичну діяльність підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, спроможні працювати в умовах глобалізації, здатні підвищувати конкурентноздатність підприємств за рахунок розробки та застосування новітніх ефективних транспортно-логістичних схем.