Проведено зустріч-обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти

1 лютого 2024 року гарантами освітніх програм, стейкхолдерами, викладачами кафедри публічного управління та адміністрування, здобувачами було проведено зустріч-обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти: ОП «Бізнес-адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; ОП «Адміністративний менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти; ОП «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; ОП «Регіональне управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Присутні стейкхолдери активно долучилися до дискусії та відмітили переваги і особливості кожної освітньої програми.

Активною була також фокус-група зі здобувачів, котрі висловили своє бачення освітніх програм, їх практичну реалізацію на сучасному ринку праці, а також вплив на перспективну траєкторію саморозвитку протягом життя.

Важливою також була думка присутніх колег-науковців з інших закладів вищої освіти, котрі відмітили достатньо високий рівень підготовки освітніх програм та акцентували увагу на значущості запропонованих вибіркових дисциплін.
Дякуємо усім учасникам за співпрацю та конструктивний діалог!