Обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування»

19.03.2021 року на кафедрі обліку і оподаткування відбулося обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Участь в обговоренні прийняли к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Гордієнко М.І., д.е.н, професор Назаренко І.М., д.е.н, професор Назаренко О.В., д.е.н, професор Орєхова А.І., к.е.н, доцент Гаркуша С.А., к.е.н, доцент Довжик О.О., к.е.н, доцент Ткаль Я.С. та стейкхолдери: Плаксієнко В.Я. (д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету), Савченко О.П. (заступник голови Чернігівської державної адміністрації), Потапенко Н.І. (аудитор, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Мрія Аудит»), Мороз А.І. (аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Мрія Аудит»), Карпенко К.І. (головний бухгалтер СТОВ ім. Шевченка), Кравченко Ю.А. (директор ПВКП «Про-сервіс»), Малік А.В. (практикуючий бухгалтер, керівник туристичного агентства м. Ромни, тренер-викладач курсів з бухгалтерського обліку м. Ромни), Соломка В.Ю. (бухгалтер ТОВ «Плиски-Агро»), Овсієнко С.О. (директор ТОВ «Дубовичі»), Галун Є.С. (здобувач першого рівня вищої освіти), Луценко І.Г. (здобувач першого рівня вищої освіти), Кулик Н.В. (здобувач другого рівня вищої освіти), Лукаш Т.В. (здобувач другого рівня вищої освіти).

Учасники засідання заслухали інформацію Назаренко І.М. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти) та Гордієнка М.І. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти) про особливості освітньо-професійних програм.

Стейкхолдери надали пропозиції по вдосконаленню освітніх компонентів, імплементація яких в освітній процес дозволить вдосконалити освітньо-професійні програми відповідно до запитів, потреб зацікавлених сторін та тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці.