15.03.2023 р. відбулося обговорення освітніх програм кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії. Участь у обговоренні прийняли гаранти освітніх програм, члени проектних груп, включно зі здобувачами вищої освіти, представники студентського самоврядування факультету економіки і менеджменту, роботодавці, випускники, представники академічної спільноти закладів вищої освіти.

Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах  освітніх програм,  логіко-структурній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Стейкхолдери висловили слушні побажання та рекомендації щодо удосконалення освітніх програм відповідно до сучасних запитів ринку праці.