Макаренко Наталія Олексіївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики

 

CV

E-mail: nataliia.makarenko@snau.edu.ua

nmakar165@ukr.net

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSBkMCAAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7354-5122

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1824614/nataliia-makarenko/

Scopus ID: 57189218993

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/makarenko-nataliia/

 

Дата і місце народження – 30 жовтня 1977 року с. Катеринівка Лебединського району, Сумської області, Україна.

 

Освіта: 1997 – 2002 р. – навчання в Сумському державному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію економіста організатора.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації 22 роки, у т.ч. у СНАУ – 20 років.

 

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

1999 – 2001 р. – викладач економічних дисциплін в технікумі СНАУ.

2001 – 2002 р. – завідувач денного відділення зі спеціальності «Економіка підприємства» в технікумі СНАУ.

2002 – 2003 р. – ассистент кафедри статистики, АГД та маркетингу СНАУ.

2003 – 2015 р. – старший викладач кафедри статистики, АГД та маркетингу.

Кандидат економічних наук з 2015 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічне регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» захистила 23 жовтня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії  за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2016 – 2019 р. – доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу СНАУ.

У 2018 році присуджено вчене звання доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу СНАУ.

2019 – 2021 р. – доцент кафедри маркетингу і логістики СНАУ.

З 2021 р. – доктор економічних наук. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Конкурентні стратегії управління логістичною діяльністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» захистила 23 квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 55.859.01 у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2021 – 2022 р. – професор кафедри маркетингу та логістики СНАУ.

У 2022 році присуджено вчене звання професора кафедри маркетингу та логістики СНАУ.

З жовтня 2022 р. – завідувач кафедри маркетингу та логістики СНАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Логістика», «Логістичний менеджмент», «Організація логістичної діяльності», «Маркетинг в малому бізнесі», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетинг територій», «Аграрний маркетинг», «Маркетинг сталого розвитку».

Напрямок наукової роботи: сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, система логістико орієнтованого стратегічного управління діяльністю аграрних підприємств на конкурентних засадах.

Є автором 148 наукових праць, в т. ч. 12 монографій (з них 2 – одноосібних, 9 – у співавторстві, в т. ч. 1 – іноземне видання (англ.)), 7 – навчальних посібників, 43 наукові статті у фахових виданнях (у тому числі 5 статті у закордонних виданнях, 3 публікації в наукометричних базах Scopus, 2 статті в наукометричній базі Web of Science), 52 тези доповідей на конференціях (в Україні, Латвії, Болгарії, Швеції, Німеччині, Данії), 2 сертифікати одержання міжнародного досвіду.

 

Грантова, держбюджетна , госпдоговірна тематика.

Керівник НДР: «Стратегічне управління логістичною діяльністю аграрних підприємств» (державний реєстраційний номер 0121U113074, 2021-2025 рр.)

Учасник НДР: «Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу» (номер державної реєстрації 0119U100250, 2019-2021 рр.);

«Маркетингове дослідження ринку туристичних послуг» (надання послуг з розробки науково-технічної продукції для Управління культури Сумської ОДА, грудень 2021 – січень 2022)

«Маркетингове дослідження ринку туристичних послуг» (надання послуг з розробки науково-технічної продукції для Управління культури Сумської ОДА, грудень 2021 – січень 2022)

«Управління логістичною діяльністю на підприємствах аграрного сектору» (надання послуг з розробки науково-технічної продукції для СТОВ «Перемога» Сумського р-ну, серпень 2023 – червень 2024)

«Формування конкурентної стратегії логістичного управління ланцюгами поставок продукції підприємства» (надання послуг з розробки науково-технічної продукції для ТОВ «ТІРЕКС ЮКРЕЙН» м. Суми, серпень 2023 – червень 2024)

Підвищення кваліфікації:

  1. Сумський НАУ (25.03.2019 р.–29.03.2019 р.) Міжнар. семінар-трейнінг за участю представника університету прикладних наук Ваєнштефан-Тріздорф «Інноваційні аспекти планування діяльності підприємства» (сертифікат).
  2. НУБіП України (16.09.2019 р.-02.10.2019 р.): за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності – упровадження у навчальний процес активних (інтерактивних) методів навчання при викладанні дисципліни «Логістика»» (свідоцтво про підвищення кваліфікації).

Міжнародне стажування:

  1. Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету, м. Краків, Республіка Польща (12 лютого – 20 березня 2022 р.) за програмою ««Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» та розробленим навчальним проєктом за темою: «Механізм стратегічного логістичного управління взаємовідносинами суб’єктів агропродовольчого ринку» (сертифікат).

Під керівництвом Макаренко Н.О. підготовлені студенти, які зайняли призові місця в 2-му турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

  1. Зі спеціальності «Логістика» 5 квітня  2019 року м. Харків (диплом 1-го ступеня) – Шулєпова Софія «Розробка і принципи реалізації логістичної стратегії сільськогосподарського підприємства».
  2. Зі спеціальності «Логістика» 2 квітня  2020 року м. Харків (диплом 3-го ступеня) – Скіданов Євген., Павленко Дарія «Оптимізація управління логістичними процесами в аграрному підприємстві».
  3. Зі спеціальності «Логістика» 2 квітня  2021 року м. Харків (диплом 2-го ступеня) – Вербицький Костянтин «Формування конкурентних стратегій управління логістичною діяльністю аграрного підприємства».

Підготовка призера Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з маркетингу, реклами, digital-комунікацій та управління брендами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 02.06.2023 р.(диплом 1-го ступеня): Буднік Д.Ю. Управління конкурентоспроможністю логістичної системи підприємства. Хмельницький національний університет