Блюмська-Данько Ксенія Валеріївна

Кандидат економічних наук, доцент

CV

Email: kseniiabliumska@snau.edu.ua

Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=PHFfh4AAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0200-2280

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208109894

Researcher ID: https://publons.com/researcher/4012327/-/

 

Народилася 16 січня 1988 року в м. Ташкент, Узбекістан.

2003- 2007 рр. – навчання в коледжі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Економіка підприємства», диплом з відзнакою.

2007-2010 рр. – навчання на економічному факультеті Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Маркетинг», диплом з відзнакою.

2010-2014 рр. – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Економіка та управління підприємствами».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 7 років: Сумський НАУ

Викладає навчальні курси (українська мова): «Паблік Рілейшнз», «Маркетинг послуг», «Бренд-менеджмент», «Аграрний маркетинг», «Маркетинг та  брендинг територій», «Бізнес-стратегії та маркетингові рішення».

Викладає навчальні курси (англійська мова): «Marketing», «PR».

Наукова робота: 30 публікацій, в т.ч. 4 статті у міжнародному виданні, що індексується в МНБ SCOPUS.

Зв’язок з виробництвом / виконавець за грантами:

  1. ДБТ «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку»,
  2. ФАО, ЄБРР, Бернського університету (Швейцарія),
  3. “Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС” JMO-PROJECT

Підвищення кваліфікації/ академічна мобільність:

Організаційно-виховна робота: директор офісу промоції СНАУ, відповідальна за профорієнтаційну роботу ЗОШ № 12.