Строченко Наталія Іванівна

к.е.н, професор, декан факультету економіки і менеджменту

Профіль декана факультету економіки і менеджменту, к.е.н., професора, професора кафедри економіки та підприємництва Строченко Н.І.

 

CV

E-mail: nataliyastrochenko@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=6sZteyAAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4721-9523
Research ID: D-5969-2019

 

Народилася 30 серпня 1962 року в с. Гудими Роменського району Сумської області. Після завершення Гудимівської 8-річної школи у 1976 році навчалась у Дніпропетровському технологічному технікумі. У вересні 1979 року вступила на економічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва, який закінчила в 1984 році, отримавши диплом з відзнакою.
Трудову та наукову діяльність розпочала з 1984 року на посаді головного бухгалтера радгоспу «Андріяшівський» Роменського району Сумської області. З 1992 року обіймала посаду завідувача відділу фінансування Управління сільського господарства і продовольства Сумської районної державної адміністрації.
У 1994 році Строченко Наталія Іванівна прийняла Присягу державного службовця, було присвоєно ІІ ранг IV категорії. У 1996 році переведена на посаду завідувача відділу фінансового регулювання бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Управління сільського господарства і продовольства Сумської обласної державної адміністрації.
17 жовтня 1996 року Строченко Н.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді К 02.33.01 Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Тема дослідження: «Стан і ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в умовах переходу до ринкової економіки на прикладі господарств Сумської області».
З 1998 року переведена на викладацьку роботу в Сумський державний аграрний університет.
У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки агропромислового комплексу.
З 2001 року по 2005 рік Строченко Н.І. виконувала обов’язки декана економічного факультету Сумського національного аграрного університету і до 2008 року очолювала кафедру економіки АПК.
В 2012 році Строченко Н.І. призначена директором новоствореної структурної одиниці СНАУ – Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, а з 2013 року і по теперішній час займає посаду декана факультету економіки і менеджменту. В 2018 році за поданням трудового колективу Вченою радою переобрана на новий термін.
У 2016 році Строченко Н.І. присвоєне вчене звання професора кафедри економіки.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи у Сумському національному аграрному університеті становить 21 рік.
Напрям наукових досліджень: Управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств і сільських територій.
За весь період опубліковано 152 наукові праці, з них 86 наукового (в тому числі 44 наукові статті у фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав та участь у 15 колективних монографіях) та 66 публікацій навчально-методичного характеру (включаючи 6 посібників).
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:
Строченко Н.І. є науковим керівником 4-х науково-дослідних робіт та відповідальним виконавцем 3-х науково-дослідних робіт.
Наукове консультування установ, підприємств, організацій
Проводить наукове консультування сільськогосподарських підприємств (зокрема ТОВ «Вітчизна» Конотопського району Сумської області, ТОВ АФ «Северинівська», с. Мар’ївка, Сумського району Сумської області, ТОВ «М’ясо-молочний комплекс», Краснопільського району Сумської області за цивільно-правовими договорами на виконання науково-дослідних робіт), а також Роменської міської ради Сумської області та представників об’єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування Сумської області спільно з Офісом реформ у Сумському регіональному відділені Асоціації міст України в рамках проекту Асоціації міст України: «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)», що впроваджується за фінансування USAID. Тематика: «Сталий розвиток територіальної громади»; «Регіональний менеджмент у системі сталого розвитку ОТГ в Сумській області», «Ланцюг створення регіональної доданої вартості – інструмент ендогенного регіонального розвитку».
Участь у міжнародних наукових проектах
На сьогодні під керівництвом Строченко Н.І. факультет економіки і менеджменту бере участь у 12 міжнародних проектах, таких як: Академічна мобільність студентів та викладачів в рамках проекту ERASMUS + Університет Хохенхайм, Німеччина; Підтримка німецькомовних навчальних курсів (Німецька служба академічних обмінів DAAD); Академічна мобільність студентів та викладачів в рамках проекту ERASMUS + Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф, Німеччина; Розвиток сталого сільського господарства – 360о оцінка фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку (ТОВ Нестле Швейцарське бюро співробітництва в Україні); Від теоретично орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері / TOPAS (ERASMUS + KA2); Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні (ФАО/ЄБРР); Підтримка гармонізації введення Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ (Чеська агенція розвитку); Використання програмного продукту Diamond FMS при прийнятті управлінських рішень (Elsman International Consultants BV, Нідерланди)
Крім того з 2018 року вона безпосередньо керує проектом Еразмус/Topas, в якому беруть участь 10 партнерів з 6 європейських країн.
Підвищення кваліфікації (стажування)
В 2018 році Строченко Н.І. пройшла підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, тема «Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування» (11 – 25 квітня 2018 р.).