Глушаченко Анатолій Іванович
Старший викладачкафедри обліку і оподаткування

 

E-mailglushachenko1966@gmail.com

ID Scopus57201671648

ResearcherID: W-1690-2018

ORCID: orcid.org/0000-0002-0700-2346

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=5PCf2s4AAAAJ&hl=ru

Професійна діяльність Народився 27 листопада 1966 р. у с. Діброва Роменського району Сумської області.У 1984 р. вступив до Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва.

У 1990 р. закінчив повний курс навчання в Сумському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільськогосподарському виробництві».

З липня 1990 р. до січня 1991 р. головний економістом радгоспу «Рокити» Роменського району Сумської області.

1991-1995 р. на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського сільськогосподарського інституту.

З 1995 – 2014 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

2014 – 2017 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2017 року – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

 

Напрями наукових досліджень Організація бухгалтерського обліку на с-г підприємствах; облікова політика підприємства: організація та методологія; податковий облік; інформаційно-аналітичне забезпечення організації обліку. 
Основні навчальні дисципліни «Організація бухгалтерського обліку», «Облік у зарубіжних країнах», «Податковий облік»». 
Інша інформація Сертифікат на право викладання програмних продуктів M.E.Doc.
Сертифікат користувача програмного забезпечення Diamond FMS.
  Загальна кількість науково-методичних праць 142, в тому числі автор публікацій в іноземних виданнях та виданнях, що індексуються в  наукометричній базі даних Scopus.