076. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.
Підприємництво – ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб’єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.
Торгівля – це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача
Біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхувати ризики на ринку.
Обов’язки фахівця – аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.
Посади пов’язані з підприємництвом:
• директор малого підприємства за видами економічної діяльності
• керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
• керівник підприємства сфери послуг;
• директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
• директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.
Посади, що пов’язані з торгівлею:
• директор малої торговельної фірми;
• керівник магазину;
• комерсант;
• завідувач торговельного залу;
• менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
• менеджер у сфері послуг.
Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:
• фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
• фахівець із біржових операцій;
• аукціоніст (ліцитатор);
• торговельний брокер (маклер).