072. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Галузь діяльності фінансиста – планування та управління фінансовими потоками. Головне завдання фінансиста – планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.
Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.
Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” надає знання, необхідні в сферах:
• державних і муніципальних фінансів, податків;
• банківської і страхової справи, грошового обігу;
• фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;
• оцінки вартості бізнесу, аудиту;
• фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);
• валютних операцій, біржової діяльності;
• фінансів підприємств, корпоративної власності;
• організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній;
Спеціаліст за фахом “Фінанси, банківська справа та страхування” готовий до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів, банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.
Професії: фахівець з фінансів в підприємствах різних форм власності, в органах державного управління (Державне казначейство, КРУ, Фінансові управління, Державні податкова адміністрація), в органах загальнодержавного соціального страхування, в банківських установах, інвестиційних компаніях, лізингових компаніях.
Здібності та вміння: основи організації фінансової роботи суб’єктів господарювання, проведення антикризового управління фінансовою рівновагою підприємства, розрахунок податкових зобов’язань, планування доходів та витрат бюджетів різних рівнів, організація казначейського обслуговування, надання фінансових послуг (управління цінними паперами, лізингові, факторингові, іпотечні та ін.).