Михайлова Любов Іванівна

Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, провідний член відділення аграрної економіки і продовольства НААН України

 

CV

Е-mail: mikhaylova.snau@gmail.com

Goggle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_JVFeBsAAAAJ&hl=ru

ORSID: https://orcid.org/0000-0003-2628-5094

Research ID: T-9954-2018

Scopus ID:  57203587563

 

З 01.09.2019 р. – професор кафедри менеджменту.

2007  - 2019 рр. – завідувач кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції.

2005 - 2007  рр. – проректор з наукової роботи та за сумісництвом завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Сумського НАУ.

2004 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю  08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК на тему:  «Формування та розвиток трудових ресурсів як складової капіталу АПК».

З 2002  р. – засновник та завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Сумського НАУ.

1996 - 2002  рр. – доцент кафедри менеджменту в галузях АПК СНАУ.

1993 - 1996 рр. – доцент кафедри управління Харківського ДАУ ім. В.В. Докучаєва.

1991 - 1993 рр. – старший викладач кафедри управління Харківського ДАУ ім. В.В. Докучаєва.

1991 р. – захистила кандидатську дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю  08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство) на тему „Ефективність збалансованості елементів аграрного ресурсного потенціалу".

1988 - 1991 рр. – аспірант кафедри економіки Харківського ДАУ ім. В.В. Докучаєва.

1985 - 1988 рр. – старший лаборант кафедри політичної економії ХСХІ.

1980-1985 рр. – навчання в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю  "Економіка і організація сільськогосподарського виробництва".

1972 - 1979 рр. – технолог, майстер, начальник цеху, інженер-технолог Харківського об'єднання хлібопекарної промисловості.

1972 - 1968 рр. – навчання в Сумському технікумі цукрової промисловості за спеціальністю "Технологія хлібопекарного виробництва".

 

Основні навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень», «Стратегічна інноватика», «Лідерство та HR-менеджмент».

Напрями наукових досліджень: Розвиток людського капіталу в сільських регіонах; управління персоналом підприємств; розвиток зовнішньоекономічної  та інноваційної діяльності в аграрному секторі країни в умовах інтеграційних процесів та глобалізаційних викликів.

Грантова, держбюджетна та госпдоговір на тематика:

Гранти:

ДБТ:

ГДТ:

Підвищення кваліфікації (стажування):

Інша інформація: