Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

Калачевська Лариса Іванівна

к.е.н., доцент.

Народилася 16 липня 1975 року в селі Косівщина Сумського району Сумської області. Після закінчення Сумської середньої школи № 1 вступила на навчання на економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту, який в 1997 році закінчила з відзнакою. Паралельно з 1996 року пройшла сільськогосподарську практику в Німеччині, після якої, витримавши конкурс, залишилася на навчання в університеті прикладних наук Вайєнштефан за міжнародною програмою "Аграрний менеджмент".


 

Під час навчання отримала сертифікат філологічного інституту Гете. Після написання дипломної роботи за темою "Кон'юнктура ринку молочної продукції в Німеччині та Україні" отримала сертифікат університету Вайєнштефан з відзнакою.

З 1997 по 1998 рр. працювала асистентом в університеті Вайєнштефан та займалася збором даних для майбутньої дисертаційної роботи.

У травні 2002 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалах Сумської області)".

На даний час працюю доцентом кафедри менеджменту ЗЕД Сумського національного аграрного університету та координатором міжнародного магістерського курсу "Адміністративний менеджмент". Викладання веду двома мовами: українською та німецькою.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:
Менеджмент ЗЕД підприємств;
Менеджмент-консалтинг;
Бізнес-Менеджмент

Навчально-методичні видання:

1. Калачевська Л.І., Кобжев О.М., Пасько О.В., Пономаренко І. М. Посібник "Фаховий лексичний мінімум з німецької мови для слухачів курсу "Аграрний менеджмент" / Суми, 2002 рік, 23 с.

2. Калачевська Л.І., Михайлова Л.І., Руденко Л.І. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів економічного факультету спеціальностей "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент організацій" / Суми, 2003 рік, 19 с.; табл. 8.

3. Калачевська Л.І., Строченко Н.І. Методичні рекомендації щодо проходження практичного навчального семестру для студентів міжнародного магістерського курсу спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізацій "Аграрний менеджмент", "Адміністративний менеджмент"/ Суми, 2002 рік, 23 с., табл. 7.

4. Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Шевченко О.М., Косодій Р.П., Руденко Л.І, Турчіна С.Г., Фарафонова Л.М. Методичні рекомендації та вимоги щодо виконання курсових робіт для студентів 5 курсу спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Менеджмент організацій", спеціалізації "ЗЕЗ"/ Суми, 2003 р

5. Калачевська Л.І., Руденко Л.І., Дем'яненко Н.В. Розміщення продуктивних сил. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт./ Суми 2002.

6. Руденко Л.І., Калачевська Л.І. Методичні вказівки щодо підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Розміщення продуктивних сил" для студентів економічних спеціальностей (модуль 1)./ Суми 2003.

7. Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Божкова В.В, Мішньов І.А., Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю. Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів факультету "Менеджменту і права" спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Суми, 2003 р.,19 с

8. Михайлова Л.І., Калачевська Л., Мішньов І.А, Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю., Данілова І.С, Фарафонова Л.М. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Менеджмент організацій", спеціалізації "Організація правового забезпечення"/ Суми, 2003 рік, 24 с

9. Строченко Н.І., Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Мішньов І.А, Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю., Данілова І.С., Фарафонова Л.М.. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"/ Суми, 2003 р., 16 с.

10. Калачевська Л.І., Руденко Л.І., Прокопенко Н.І. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійної роботи за темою „Визначення оптимальних умов поставки ІНКОТЕРМС" з навчальної дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів економічних спеціальностей. /Суми, 2003р. с. 24

11. Калачевська Л.І., Руденко Л.І., Прокопенко Н.І. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійної роботи за темою „Методика вибору іноземного партнера" з навчальної дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів економічних спеціальностей. /Суми, 2003р. с. 24

12. Калачевська Л.І., Руденко Л.І., Прокопенко Н.І. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійної роботи за темою „Основні положення міжнародних контрактів" з навчальної дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів економічних спеціальностей. /Суми, 2003р. с. 24

13. Строченко Н.І., Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Мішньов І.А., Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю., Данілова І.С., Фарафонова Л.М. Менеджмент ЗЕД. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня „МАГІСТР" / Суми, 2004 р., с.14.

14. Строченко Н.І., Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Мішньов І.А., Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю., Данілова І.С., Фарафонова Л.М. Менеджмент ЗЕД. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня „СПЕЦІАЛІСТ" для студентів зі спеціальності „Менеджмент ЗЕД"/ Суми, 2004 р., с.12.

15. Михайлова Л.І., Калачевська Л.І., Мішньов І.А., Турчіна С.Г., Юрченко О.Ю., Данілова І.С., Фарафонова Л.М. Основи ЗЕД. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей „Менеджмент організацій" / Суми, 2004 р., с.22.
Наукова робота

Основні напрямки:

Становлення та розвиток дорадництва в Україні в умовах розширення її світогосподарської інтеграції

Участь в розробках:

"Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпе-чення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалах Сумської області)"

Наукові публікації

1. Інформаційно-консультаційна служба в системі АПК регіону / Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 1999. - №1(6). – С. 169-171

2. Роль консалтингового підприємництва в інфраструктурі аграрного бізнесу Німеччини / Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 1999. - №2(7). – С. 211-213

3. Особливості розвитку інформаційного сервісу в аграрній сфері / Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2000. - №1(8). – С. 126-129

4. Удосконалення роботи інформаційно-консультаційної служби в регіоні / Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2000. - №2(9). – С. 105-107

5. Організація інформаційно-консультативного забезпечення АПК в умовах ринкової економіки / Основи реформування аграрного сектора економіки: Навчальний посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. – К.: Учбово-методичний центр, 2000. – С. 88-94

6. Організація наукового забезпечення агропромислового виробництва Сумського регіону / Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених-аграрників, Харків, 11-13 жовтня 2000 р. / Харк. держ. аграр. ун-т. – Харків, 2000. - С. 54-55

7. Організація та фінансування дорадницьких служб в сільському господарстві / Современные технологии, экономика и экология в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве: Сборник статей по материалам 7-й международной научно-методической конференции. Том 2. - Алушта, 2000. – С. 47-53

8. Результати та напрямки реформування аграрного сектора економіки Сумської області / Таврійський науковий вісник. Вип. 18 / Херсонський ДАУ. – Херсон, 2001. - С. 186-192

9. Забезпечення процесу формування та функціонування аграрного ринку / Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навчальний посібник / Під ред. І.М. Брюховецького.– Суми: Вид-во "Козацький вал", 2001. – С. 278-285

10. Світовий досвід функціонування дорадництва в аграрному бізнесі / Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. - Суми: Вид-во "Козацький вал", 2001. - С. 420-433

11. Концептуальні положення системи інформаційно-консульта-ційного забезпечення підприємств АПК Сумської області/ Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2001. - №2(11). – С. 219-222

12. Проблеми кадрової політики при формуванні механізму інформаційно-консультаційного забезпечення аграрного бізнесу Сумської області / Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2002. - №2(13).

13. Соціально-економічне середовище розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення аграрного бізнесу Сумської області / Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка та менеджмент. - 2002. - Вип.3-4.

14. Оцінка розвитку ринку консалтингових послуг в АПК Сумської області. Кадрове забезпечення інформаційно-консультаційної інфраструктури аграрного бізнесу / Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 2003 р.

15. Перспективи вступу України до СОТ. ./ М атеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004 р.)/ Суми ВАТ „Сумська обласна друкарня" видавництво „Козацький вал" 2004.

Готова до співробітництва

• Консультування у сфері виробничої економіки та бізнес-менеджменту

• Сумісна наукова праця за напрямком "Інформаційно-консультаційне забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу"

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550