Ukrainian English Russian

Контакти

Адреса кафедри: 40021, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, корпус №2, каб. 230.
Телефон: (0542) 62-78-16, 22-24-48, 787-422 (внут. 87-147)

Загальна інформація


Кафедра створена у зв'язку з необхідністю виконання навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 7.050206 "Менеджмент ЗЕД" згідно з рішенням Вченої ради університету (протокол 3 10 від 27.05.2002) та за наказом ректора університету № 101-к від 05.0702002 р. "Про створення кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності".

Необхідність створення кафедри обумовлена також розвитком інтеграційних процесів в суспільстві та входженням України у світове економічне співтовариство.
 

Метою функціонування кафедри є забезпечення підготовки фахівців із зовнішньоекономічного спрямування, формування їх світогляду у відповідністю із основною метою зовнішньоекономічної стратегії України - євро економічною інтеграцією. 

Основний склад кафедри – це викладачі, які неодноразово проходили навчання та стажування за кордоном. Брали участь та співпрацюють в міжнародних проектах, є їх координаторами.
У зв'язку з інтенсифікацією глобалізацій них процесів світової економіки в Україні зростає потреба:
- в знаннях організації та ведення міжнародного бізнесу;
- умінь аналізу зовнішнього середовища;
- обґрунтувань необхідності виходу на зовнішній ринок;
- залучення іноземних інвестицій. 

Це і становить основу для перспективного розвитку кафедри. У 2006 році рішенням Вченої ради університету кафедра перейменована в кафедру „Менеджменту ЗЕД та євроінтеграції". 

Історія кафедри

Науковий звітМатеріально-технічна база

Кафедра має два кабінети, обладнаних для організації праці співробітників шістьма комп'ютерами, а також навчально-науковий кабінет кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550