Ukrainian English Russian

Контакти

Адреса кафедри: 40021, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 160, економічний корпус, каб. 406 а.
Телефон: (0542) 22 -24-48, 21-34-79

Загальна інформація


Кафедра менеджменту в галузях АПК є одним із структурних підрозділів факультету економіки менеджменту СНАУ, що забезпечує навчально-методичний, науковий та виховний процес роботи кафедри.

Головною метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю: "Менеджмент організацій і адміністрування", а також підвищення кваліфікації та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої школи.

Історія розвитку

Кафедра менеджменту в галузях АПК заснована 20 березня 1989р. внаслідок виділення із кафедри організації і управління.

Трансформування назви кафедри:
22.03.1989 – 31.08.1989 рр. – кафедра управління, радянського права і охорони праці в сільському господарстві.
01.09.1989 – 09.10.1990 рр. – кафедра управління і радянського права в сільськогосподарському виробництві.
10.10.1990 – 28.02.1993 рр. – кафедра управління сільськогосподарським виробництвом.
01.03.1993 – 31.05.1995 рр. – кафедра менеджменту і права в галузях АПК.
01.06.1995 р. – по теперішній час – кафедра менеджменту в галузях АПК.

Матеріально-технічна база

За кафедрою закріплені три аудиторії: ауд. 406а (викладацька), ауд. 405 (лаборантська) та ауд. 407 (лекційна). На балансі кафедри знаходиться два комп'ютери.

Готові до співробітництва за напрямами:

- діагностика стану внутрішнього середовища організації;
- визначення стратегічних напрямів роботи організації;
- розробка системи антикризового менеджменту організації.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550