Ukrainian English Russian

Контакти

Адреса кафедри: м. Суми, вул. Кондратьєва, 160, корпус Інституту економіки та менеджменту, к.308.
Тел. (0542) 22-24-48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна інформація

Кафедра кібернетики та інформатики є структурним підрозділом факультету економіки та менеджменту ННІ економіки та менеджменту університету.
Кафедра створена в 1977 році як кафедра "Бухгалтерського обліку та машинної обробці інформації". В вересні 1986 року кафедра була поділена на кафедру "Бухгалтерського обліку" та кафедру "Систем машинної обробки інформації", яка з вересня 1992 року перейменована на кафедру кібернетики та інформатики.

 Засновник кафедри - доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Барановський Микола Тимофійович очолював кафедру з 1977 по 1992 рік.

 

З березня 1992 року по липень 2009 року кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Лавров Євгеній Анатолійович.

 

З серпня 2009 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Смоляров Геннадій Андрійович.

 

З вересня 2012 року завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Агаджанову Світлану Володимирівну.

 

Девіз кафедри – «Хто володіє інформацією, вміє моделювати проблемні ситуації та приймати оптимальні рішення – той володіє світом.»

Основна мета кафедри кібернетики та інформатики ім. професора М.Т.Барановського – навчити молодь комп'ютерним технологіям підтримки господарювання на землі.
Кафедра здійснює базову комп'ютерну підготовку на всіх факультетах університету по 54 дисциплінах; прикладну комп'ютерну та кібернетичну підготовку на всіх факультетах університету; керівництво дипломним проектуванням; розробку електронних навчальних курсів в середовищі MOODLE, супровід роботи автоматизованої системи управління навчальним процесом.


До складу кафедри входять - Агаджанова С.В. – к.т.н., доцент, Смоляров Г.А. – к.е.н., доцент, В'юненко О.Б. – к.е.н., доцент, Долгіх Я.В. – к.е.н., доцент, Логвіненко В.А. – к.пед.н., доцент, Пасько Н.Б. - ст.викладач, Курило А.О. - ст.викладач, Рубан М.М. - ст.викладач, Смоляров Ю.Г. - ст.викладач, Виганяйло С.М. – ст.. викладач, Зоренко О.І. –ст.. викладач, Барченко Н.Л. – асистент, Кобрін Ю.В. – асистент, інженер-програміст, Григоров І.О. – інженер - програміст, Олійник О.В. – лаборант.

Довгий час на кафедрі навчальну, наукову та методичну роботу здійснювали провідні фахівці:
- Ашеров А.Т. – д.т.н., профессор(2000-2008рр.); академік Міжнародної академії інформатизації при ООН. Область наукових інтересів: Комп'ютеризація управління виробництвом, ергономіка інформаційних технологій, моделі та комп'ютерні технології навчання.

- Кропивко М.Ф. – д.е.н., профессор(2000-2008рр.); Академік Української академії аграрних наук (УААН). Область наукових інтересів: Інформатизація агропромислового виробництва.

Кафедрою постійно проводиться плідна наукова діяльність. Підготовлені: 796 наукових статей і тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах; 147 науково – методичних розробок.

Науковий напрямок діяльності кафедри: "Розробка засобів інформаційної підтримки інноваційної діяльності в АПК регіону ", який складається із 4 напрямків, а саме - Розробка методів проектування інформаційних технологій в навчанні.(Агаджанова С.В., Логвіненко В.Г., Зоренко О.І.);Розробка систем підтримки рішень при ергономічному проектуванні людино-машинних комплексів.(Пасько Н.Б., Барченко Н.Л); Автоматизація управління складними організаційно-економічними системами.(Смоляров Г.А.,Виганяйло С.М., Курило А.О., Рубан М.М.);Підтримка систем прийняття рішень в економіці.(В'юненко О.Б. , Долгіх Я.В.).

Провідні фахівці кафедри здійснюють керування підготовкою до захисту дипломних робіт студентами університету, з 2001 року кафедра кібернетики та інформатики стала базовою випускаючою кафедрою для підготовки фахівців зі спеціальності Менеджмент організацій, спеціалізація Інформаційні системи в менеджменті(до 2013р.), всього за період існування кафедри підготовлені 739 дипломних робіт, з них магістерських робіт – 139. В магістерських роботах вирішуються наступні типові задачі: Система обґрунтування рішень при плануванні і організації виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; Оптимальне планування виробництва в сільськогосподарському підприємстві; Комп'ютеризація планування діяльності сільськогосподарських підприємств; Вдосконалення управління сільськогосподарського підприємства на основі використання інформаційних технологій; Система інформаційної підтримки планування сільськогосподарського виробництва; Система інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень сільськогосподарського підприємства; Організаційне та правове обґрунтування створення фермерського господарства; Розробка інформаційного забезпечення систем прийняття управлінських рішень сільськогосподарських підприємств.

Прикладні програмні розробки проведені за науковими дослідженнями фахівцями кафедри кібернетики та інформатики проф. Лавровим Є.А., Клименко О.В. - «Програмний комплекс "Управление вузом" "Uniks » ( Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №14152: комп'ютерна програма), Кобрін Ю.В. - "Інтерактивна бухгалтерія"( свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №7490) отримали відповідні Авторські свідоцтва.

Кафедрою щорічно проводяться студентські університетські олімпіади за двома напрямами: Інформатика і Інформаційні системи. Переможці університетського етапу олімпіад приймають подальшому участь у другому етапі Всеукраїнських олімпіадах. Найкращі досягнення – двічі 4 місце в Олімпіаді з Інформатики серед студентів технічних ВНЗ України(категорія Програмування і Економічна інформатика), яке завоювали відповідно студент інженерно – технологічного факультету Сахаров Григорій та студент факультету менеджменту Нечипоренко Сергій.

Викладачі кафедри є науковими керівниками студентських наукових робіт, що подаються на щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. За підсумками конкурсу 2012р. Бортник Н.П. (науковий керівник - доцент Агаджанова С.В.) завоювала 3 місце в конкурсі.

Провідні співробітники кафедри щорічно організують активну роботу із студентським науковим товариством університету, направляють роботу студентських наукових гуртків за тематикою:

Моделювання в економіці; Інформаційні системи і технології в економіці; Комп'ютерні технології; Web – дизайн; в 2013-2014рр. на кафедрі працює науковий студентський гурток Інформаційні системи і технології в економіці, науковий керівник доцент В'юненко О.Б.

З метою підвищення рівня зацікавленості вивченням дисциплін комп'ютерного циклу і активізації творчого потенціалу студентської молоді кафедра виступає ініціатором проведення університетських заходів щодо святкування Дня Інформатики, конкурсу найкращих студентських робіт «Інформатика і ми».

З березня 2011 року у складі кафедри створений і ефективно працює Центр дистанційного навчання, який активно співпрацює з Інститутом заочної освіти університету, забезпечує роботу спеціалізованих комерційних курсів, курсів підвищення кваліфікації викладачів (www.cdn.sau.sumy.ua).

Кафедра забезпечує роботу електронного порталу автоматизованої системи управління навчальним процесом СНАУ http://portal.sau.sumy.ua та електронного бюро студентського працевлаштування http://sau.sumy.ua/uk/2009-12-03-08-55-07/2013-11-21-10-02-44.html

Статті з відгуками про результати наукової та методичної роботи кафедри надруковані в ряді фахових видань.

В своїй роботі кафедра кібернетики і інформатики постійно пам'ятає слова засновника науки кібернетики – Норберта Вінера – «Інформатика - наука молодих. Інакше і не може бути. Заняття інформатикою - це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і витривалість молодості.»

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550