Ukrainian English Russian

Загальна інформація

Кафедра фінансів створена восени 1994 р. Засновником і першим керівником цієї кафедри (в період 1994-1996 рр.) був доктор економічних наук, професор Міще-нко В.І. З 1996 по 2016 рік кафедру фінансів очолював доктор економічних наук, професор Чупіс А.В. 
З 2016 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Геєнко М.М.
Кафедра є випускаючою і щороку здійснює повний цикл підготовки фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики «Науково-практичні засади використання земельних активів для розвитку іпотеки» (0116U006092) та «Науково-практичні засади формування екологічно орієнтованих венчурних фондів у аграрному виробництві» (0116U006093).

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550