Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

Строченко Наталія Іванівна

к.е.н, професор, декан факультету економіки і менеджменту

Народилася 30 серпня 1962 року в с.Гудими Роменського району Сумської області.  Після завершення Гудимівської 8-річної школи у 1976 році навчалась у Дніпропетровського технікумі. У вересні 1979 року вступила на економічний  факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва, який закінчила в1984 році, отримавши диплом з відзнакою.
1984 – 1987 головний бухгалтер радгоспу «Андріяшівський» Роменського району Сумської області.
1987 - 1992 головний бухгалтер радгоспу «Сумський» Сумського району Сумської області.

Curriculum Vitae

1992 - 1996 головний бухгалтер, начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку і звітності Управління сільського господарства Сумської районної адміністрації.

1996 - 1997 головний спеціаліст відділу промислових регіональних ресурсів Управління сільського господарства, промисловості обласної адміністрації.
В 1996 році захистила кандидатську дисертацію.
В 1997 році прийнята на посаду доцента кафедри статистики, маркетингу та АГД Сумського НАУ.
3 2000 по 2005 працювала на посаді декана економічного факультету Сумського НАУ.
З 2001 року - завідувач кафедри економіки АПК
З 2006 року доцент кафедри економіки АПК і екологічного менеджменту.
2008 –  2014 завідуюча кафедри економіки і контролінгу.
2014  – 2015 завідуюча кафедри економіки.
2016  – отримання вченого звання професора кафедри економіки

 Строченко Н.І.  є науковим керівником робіт аспірантів за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», має більше 150 наукових праць

Напрями наукової роботи:
Управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств і сільських територій

Основні дисципліни:
Економіка підприємства
Економіка і фінанси підприємств
Контролінг
Стратегічне управління підприємством 

Підручники та посібники:

 1. Шиян В.Й., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз // Навчальний посібник . –2004р Київ, "АСК", - 245 с.
 2. Карташова І.М., Строченко Н.І. Економіка будівництва. Довідковий посібник для студентів 4 курсу спеціальності 7.092.101 «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форми навчання.-Суми.-2009р.
 3. Строченко Н.І., Карташова І.М., Мазій І.М., Забара А.М. Економіка будівництва. Навчальний посібник.- Суми, 2010.-177с.
 4. Строченко Н.І. Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації: монографія / А.М. Бричко, Н.І. Строченко // Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – 227 с.
 5. Строченко Н.І. Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник / Н.І. Строченко, І.І. Коблянська - Суми: СНАУ, 2015.–229 с.
 6. Строченко Н.І. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: [монографія] / Н.І. Строченко, І.В. Лозинська, Т.А. Клочко. - Суми: СНАУ, 2015. – 379 с.
 7. Строченко Н.І. Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій [Текст]: [Монографія] / Н.І. Строченко, С.І. Терещенко. Суми, 2015. – С. 305.

 

 Наукові публікації останніх років:

 1. Строченко Н.І. Кластеризація як один із шляхів удосконалення економічних засад адаптації сільськогосподарських підприємств / Н.І. Строченко, А.М. Бричко.– Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. канд. канд.. екон. наук, професора Строченко Н. І., канд. екон. наук, доцента Пилипенка В. В, канд. екон.наук, доцента Ковальової О. М. - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 284-295
 2. Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. Сучасні тенденції освітньо-професійної підготовки фахівців аграрного сектору / Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь // Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактор соціально-економічної стабільності сільських територій та _т._ зайнятості населення». – м. Київ: науково-методичний центр «Агроосвіта». – 2016. (23 листопада 2016 р.). – С. 77-79
 3. Строченко Н.І. Формування важелів стратегії європейської інтеграції, як орієнтир проведення ефективної регіональної політики для модернізації країни / Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми». – м. Харків. – 2016. (19 – 22 жовтня 2016 р.).
 4. Строченко Н.І. Еволюція парадигм розвитку, як основа модернізації економіки регіонів України / В.Ю. Медвідь, Н.І. Строченко // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – 212 с. – С. 109-110
 5. Строченко Н.І. Економічне регулювання просторових відмінностей у соціально-економічному розвитку регіонів /  Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь // “Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2015.  – Вип. 8 (65). –  С. 216-220.
 6. Строченко Н.І. Впровадження механізму аутсорсингу, як засобу забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства / Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь, К.М. Кутах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип. 1(49). Том 1. – Ужгород . – 2017. – С.  199-205.
 7. Strochenko, Natalia, Koblianska, Inna, and Markova, Olena.  2017.  Structural Transformations in Agriculture as Necessary Condition for Sustainable Rural Development in Ukraine.  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII,  Spring, 1(23):  237  –  249. DOI:  10.14505/jarle.v8.1(23).27.
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550