Ukrainian English Russian

Загальна інформація


Адреса кафедри:
  м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, економічний корпус, к. 227, 310, 317, 105а
Тел. (0542) 70-11-79


Кафедра економіки є учбово-науковим структурним підрозділом факультету економіки та менеджменту СНАУ, що забезпечує проведення учбово-методичної, наукової і виховної роботи за профілем кафедри, підвищення кваліфікації та підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Запровадження нових підходів щодо викладання загальних дисциплін економічного спрямування для студентів вищих навчальних закладів є пріоритетним напрямком у роботі кафедри. Кафедру економіки створено 1 вересня 2014 р., шляхом з’єднання кафедр економіки і контролінгу та кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Історія

Історія кафедри фактично почалася зі створенням Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва у 1977 році. Першими факультетами, з яких розпочалася діяльність нашого ВНЗ, були економічний та агрономічний факультети.

Як окремий структурний підрозділ інституту, кафедра почала свою діяльність з 28.03.1980 р., коли за наказом № 87 Міністерства сільського господарства СРСР із загальної кафедри суспільних наук виділено кафедру політичної економії у складі: к.е.н., доценти Пушкаренко П.І., Анатовський Б.І., викладач Лєбєдев В.С., асистенти Дудченко Ю.О., Сапич В.І., зав. кабінетом Рисіна О.М, лаборант Василега О.В.

Кафедра економіки сільського господарства була створена 1 жовтня 1982 року і налічувала  8 осіб у складі 5 доцентів, 2 старших викладачів та лаборанта на чолі з доцентом Курганом В.П.. Кафедрі було доручено викладання  таких дисциплін: 
- Економіка сільського господарства; 
- Теорія статистики; 
- Сільськогосподарська статистика; 
- Економічна географія; 
У подальшому завідувачем кафедри призначений кандидат економічних наук, доцент Лапшин В.В. а перелік предметів значно розширився.

З утворенням ряду спеціальних кафедр відбувся процес їх поглибленої спеціалізації, який був спрямований на підвищення якості викладання та більш тісний зв’язок теорії з практичною діяльністю сільськогосподарського виробництва.

1993 рік. За наказом №112 – ЛС від 24.06.93 р. з метою підвищення якості викладання циклу економічних дисциплін та з урахуванням нових навчальних планів з 1 липня 1993 року створена на базі двох кафедр (кафедри економічної теорії і кафедри економіки сільського господарства) кафедра теоретичної та прикладної економіки. 
Завідувачем кафедри призначений кандидат економічних наук, доцент Цапенко Ю.Г. 
Кафедра викладала такі навчальні дисципліни: 
- Основи економічної теорії; 
- Історія економічних вчень та економічних концепцій; 
- Макроекономіка; 
- Мікроекономіка; 
- Економіка сільського господарства; 
- Економіка, організація та оплата праці; 
- Економіка природокористування. 
Аспірантура при кафедрі організована і працює з 1993 року.

1999 рік . Реорганізація кафедри. На базі кафедри теоретичної та прикладної економіки організовано дві кафедри: кафедра економіки сільського господарства та кафедра економічної теорії (Наказ Сумського ДАУ від 4 січня 1999 року № 4 – ВК “Про реорганізацію кафедр”). 

Кафедру економічної теорії очолив досвідчений педагог, авторитетний науковець, доктор економічних наук, професор Положій Володимир Миколайович. З вересня 2000 року по липень 2001 року виконував обов’язки завідуючого кафедрою к.е.н., доцент Пилипенко В. В. У 2001 році завідуючим кафедрою було призначено  доктора економічних наук, професора Мішеніна Євгена Васильовича. В 2005 році кафедра за наказом по ВНЗ була перейменована в кафедру теоретичної та прикладної економіки

2000 рік. Кафедра економіки сільського господарства була перейменована на кафедру економіки АПК.

2002 рік. Завідувачем кафедри призначена кандидат  економічних наук, доцент Строченко Наталія Іванівна.

2004 рік. На базі двох кафедр (кафедри економіки АПК і кафедри економіки природокористування в АПК) створена кафедра економіки АПК і природокористування. 
Завідувачем кафедри призначений кандидат економічних наук, доцент Нєсвєтов О.О.

2007 рік. Назву кафедри економіки АПК і природокористування було змінено на кафедру екологічного менеджменту.

2008 рік. На базі кафедри екологічного менеджменту організовано дві кафедри: кафедра економіки і контролінгу на чолі з к.е.н., доцентом  Строченко Н.І, та кафедра екологічного менеджменту (Наказ Сумського НАУ від 4 березня 2008 року № 11 – ВК “Про реорганізацію кафедр”). 


2014 рік.  Наказом ректора кафедри економіки та контролінгу і кафедру  теоретичної та прикладної економіки було об’єднано зі спільною назвою кафедра економіки. Завідуючою кафедри призначено кандидата економічних наук,  доцента Строченко Н.І.

На сьогодні у складі кафедри працюють 26 осіб, кафедра викладає великий перелік теоретичних та прикладних, загальних та спеціальних економічних дисциплін, є випускаючою за спеціальностями "Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

 

 

 

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550