Ukrainian English Russian

Контакти

Адреса кафедри: Україна, 40021, м. Суми, вул. Г. Кондрат'єва, 160
Телефон: 78-66-47, 22-13-20

Загальна інформація


Рішенням Вченої ради Сумського національного аграрного університету від 31. 08. 2007 року протокол № 1 з метою оптимізації структури університету, забезпечення якісного ведення навчального процесу та підготовки науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації у складі інституту економіки та менеджменту на базі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту створити кафедру «Економічного контролю і аудиту». Відповідно до наказу ректора СНАУ «Про розподіл кафедри бухгалтерського обліку і аудиту інституту економіки та менеджменту» від 06.09.2007 року № 1407 – ВК завідувачем кафедри призначено к.е.н., доцента Гордієнка Миколу Івановича.

Необхідність створення даної кафедри пов'язана передусім з підвищенням в ринкових умовах ролі ревізійної та аудиторської діяльності в організації виробничого процесу і потребою забезпечення, відповідно до сучасних вимог, необхідного рівня фахової підготовки спеціалістів. Зважаючи на те, що українське законодавство час від часу змінюється, вдосконалюється, доповнюється, робота державних контролюючих органів, внутрішніх та зовнішніх аудиторів та аудиторських фірм завжди залишається затребуваною як у приватній сфері, так і в державному секторі.

 Викладачі кафедри економічного контролю та аудиту в рамках загальнодержавної програми з питань обліку, звітності та аудиту з урахуванням сучасних міжнародних стандартів освіти мають всі необхідні теоретичні та практичні можливості для забезпечення високої якості підготовки спеціалістів нового типу. В зв'язку з цим ставиться задача удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, широкого застосування в процесі навчання індивідуально - практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, які дозволять закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи на підприємствах.

 Профілюючими дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців є: аудит; економічний контроль; звітність підприємств; міжнародний аудит; організація та методика аудиту; облік та звітність підприємств галузі; облік та звітність на підприємствах харчування; міжнародні стандарти аудиту; державний фінансовий контроль; судова бухгалтерія; судово-бухгалтерська експертиза; комп'ютерний аудит; маркетинговий аудит; екологічний облік та аудит.

 Знайшли практичне застосування на підприємствах агропромислового виробництва результати наукових досліджень кафедри за наступними тематиками:

 - вдосконалення організації бухгалтерського обліку, звітності та аудиту сільськогосподарських підприємств;

 - експертиза стану бухгалтерського обліку в умовах комп'ютеризації;

 - положення про контрольно-ревізійну службу на сільськогосподарських підприємствах;

 - удосконалення методології формування фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550