Ukrainian English Russian

Наукова робота

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

Загальна інформація

Адреса: Україна, 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, ауд. 109 (економічний корпус)

Загальна інформація
У системі національної вищої школи підготовки бухгалтерських кадрів чільне місце займає кафедра бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету. Витоки формування кафедри відносяться до 1977 р. Адже наказом від 29.04.1977 р. № 95 Міністерства сільського господарства СРСР був заснований Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва. У філіалі було відкрито спеціальності: агрономія, економіка і організація в сільському господарстві та бухгалтерський облік в сільському господарстві (шифр 1740).
У вересні 1978 р. утворена кафедра бухгалтерського обліку та машинної обробки інформації, завідуючим кафедри призначено д.е.н., професора Барановського Миколу Тимофійовича.
Наказом від 05.03.1980 р. № 60 Міністерства сільського господарства СРСР було змінено назву спеціальності «Бухгалтерський облік в сільському господарстві» на спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».
Наказом від 29.01.1982 р. № 23 Міністерства сільського господарства СРСР було відкрито спеціальність «Ревізія і контроль».
Наказом від 24.09.1985 р. № 244 Міністерства сільського господарства СРСР та наказом ректора Харківського сільськогосподарського інституту від 31.07.1986 року № 95 кафедру реформовано на кафедру бухгалтерського обліку та фінансів, завідуючим було призначено д.е.н., професора Белебеху Івана Олексійовича.
Наказом від 31.08.1988 р. призначено завідуючим кафедри к.е.н., доцента Ільїна Віктора Кириловича.
Наказом ректора від 12.07.1994 р. № 60-К кафедра перейменована на кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.
Згідно наказу від 01.08.1995 р. № 176-ВК, завідуючим кафедри бухгалтерського обліку та аудиту призначено к.е.н., доцента Михайлова Миколу Григоровича.
З 01.09.2007 р. кафедра має назву Бухгалтерського обліку. По 2012 р. завідувач кафедри – к.е.н., професор Михайлов М.Г.
Микола Григорович був мудрим наставником та викладачем. Завдяки своїй феноменальній обдарованості й несхитній порядності він користувався незаперечним і абсолютним авторитетом, а глибина й різнобічність його суджень примушували кожного переглядати свої погляди на життя і професію. Під керівництвом М.Г. Михайлова видано підручники й посібники для вищої школи, він є автором монографій, наукових статей у фахових виданнях, виховав багатьох науковців. Під його професійним керівництвом захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кадацька А.М., Славкова О.П., Телегунь М.І., Пасько О.В., Гаркуша С.А., Чуб Ю.В., Ткаль Я.С.
Нині завідувач кафедри бухгалтерського обліку – д.е.н., професор Славкова Олена Павлівна.
Викладачі кафедри бухгалтерського обліку в рамках загальнодержавної програми з питань обліку, звітності та аудиту з урахуванням сучасних міжнародних стандартів освіти мають всі необхідні теоретичні та практичні можливості для забезпечення високої якості підготовки спеціалістів нового типу.
Кафедра бухгалтерського обліку готує кваліфікованих фахівців, з високим рівнем знань, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички щодо основних напрямів ефективного господарювання сільського господарства.


Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550